Die Mission der Lifeline


Array
(
  [01062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582986
              [2] => 1555622201
              [3] => 1559390400
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => Kindertag
              [1] => 2059583026
              [2] => 1555622206
              [3] => 1559397600
            )

        )

      [19:00
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583096
              [2] => 1555622215
              [3] => 1559404800
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583136
              [2] => 1555622220
              [3] => 1559412000
            )

        )

    )

  [02062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582996
              [2] => 1555622202
              [3] => 1559458800
            )

        )

      [16:15
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583006
              [2] => 1555622203
              [3] => 1559481300
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583106
              [2] => 1555622216
              [3] => 1559488500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583146
              [2] => 1555622221
              [3] => 1559495700
            )

        )

    )

  [04062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583016
              [2] => 1555622205
              [3] => 1559661300
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583156
              [2] => 1555622222
              [3] => 1559668500
            )

        )

    )

  [05062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => Babypol / DOK
              [1] => 2059583056
              [2] => 1555622210
              [3] => 1559721600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2059583116
              [2] => 1555622217
              [3] => 1559747700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059583066
              [2] => 1555622211
              [3] => 1559754900
            )

        )

    )

  [06062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139733
              [2] => 1558642655
              [3] => 1559834100
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139703
              [2] => 1558642651
              [3] => 1559841300
            )

        )

    )

  [07062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139783
              [2] => 1558642661
              [3] => 1559912400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139753
              [2] => 1558642657
              [3] => 1559920500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139666
              [2] => 1558642646
              [3] => 1559927700
            )

        )

    )

  [08062019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139743
              [2] => 1558642656
              [3] => 1559999700
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139763
              [2] => 1558642659
              [3] => 1560006900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139675
              [2] => 1558642648
              [3] => 1560014100
            )

        )

    )

  [09062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139793
              [2] => 1558642662
              [3] => 1560063600
            )

        )

      [15:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139803
              [2] => 1558642664
              [3] => 1560081600
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139684
              [2] => 1558642649
              [3] => 1560088800
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139713
              [2] => 1558642653
              [3] => 1560101400
            )

        )

    )

  [11062019] => Array
    (
      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139693
              [2] => 1558642650
              [3] => 1560261600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139773
              [2] => 1558642660
              [3] => 1560274200
            )

        )

    )

  [12062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139823
              [2] => 1558642666
              [3] => 1560326400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2079139813
              [2] => 1558642665
              [3] => 1560352500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139723
              [2] => 1558642654
              [3] => 1560359700
            )

        )

    )

  [13062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142487
              [2] => 1558642805
              [3] => 1560438900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142507
              [2] => 1558642807
              [3] => 1560446100
            )

        )

    )

  [14062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142447
              [2] => 1558642800
              [3] => 1560517200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142517
              [2] => 1558642809
              [3] => 1560524400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142604
              [2] => 1558642819
              [3] => 1560532500
            )

        )

    )

  [15062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142457
              [2] => 1558642801
              [3] => 1560600000
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142595
              [2] => 1558642818
              [3] => 1560607200
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] => Kabarett
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142527
              [2] => 1558642810
              [3] => 1560619800
            )

        )

    )

  [16062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142477
              [2] => 1558642804
              [3] => 1560668400
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142467
              [2] => 1558642802
              [3] => 1560690000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142497
              [2] => 1558642806
              [3] => 1560697200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142537
              [2] => 1558642811
              [3] => 1560705300
            )

        )

    )

  [18062019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142547
              [2] => 1558642812
              [3] => 1560870000
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142585
              [2] => 1558642817
              [3] => 1560878100
            )

        )

    )

  [19062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142557
              [2] => 1558642813
              [3] => 1560931200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Monsieur Claude 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142566
              [2] => 1558642815
              [3] => 1560956400
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => OV!
              [1] => 2079142576
              [2] => 1558642816
              [3] => 1560963600
            )

        )

    )

  [20062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2072959876
              [2] => 1557568036
              [3] => 1561032000
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160223
              [2] => 1558643022
              [3] => 1561043700
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160233
              [2] => 1558643023
              [3] => 1561051800
            )

        )

    )

  [21062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160183
              [2] => 1558643017
              [3] => 1561122000
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160913
              [2] => 1558643029
              [3] => 1561130100
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161594
              [2] => 1558643035
              [3] => 1561137300
            )

        )

    )

  [22062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160203
              [2] => 1558643019
              [3] => 1561208400
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160253
              [2] => 1558643026
              [3] => 1561215600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160923
              [2] => 1558643030
              [3] => 1561223700
            )

        )

    )

  [23062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160213
              [2] => 1558643021
              [3] => 1561273200
            )

        )

      [13:00
] => Array
        (
          [SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2072959883
              [2] => 1557568038
              [3] => 1561284000
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160894
              [2] => 1558643027
              [3] => 1561294800
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160193
              [2] => 1558643018
              [3] => 1561302900
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160243
              [2] => 1558643024
              [3] => 1561311000
            )

        )

    )

  [25062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161564
              [2] => 1558643032
              [3] => 1561475700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161604
              [2] => 1558643036
              [3] => 1561482900
            )

        )

    )

  [26062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160904
              [2] => 1558643028
              [3] => 1561536000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2079161584
              [2] => 1558643034
              [3] => 1561561200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2079161574
              [2] => 1558643033
              [3] => 1561569300
            )

        )

    )

  [27062019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164004
              [2] => 1558643156
              [3] => 1561647600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Die Mission der Lifeline
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164014
              [2] => 1558643157
              [3] => 1561654800
            )

        )

    )

  [28062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163942
              [2] => 1558643149
              [3] => 1561726800
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Captain Marvel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079165841
              [2] => 1558643170
              [3] => 1561734000
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164044
              [2] => 1558643161
              [3] => 1561743000
            )

        )

    )

  [29062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163994
              [2] => 1558643154
              [3] => 1561813200
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Die Mission der Lifeline
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164024
              [2] => 1558643158
              [3] => 1561821300
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164054
              [2] => 1558643162
              [3] => 1561827600
            )

        )

    )

  [30062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163959
              [2] => 1558643150
              [3] => 1561878000
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163974
              [2] => 1558643152
              [3] => 1561897800
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164064
              [2] => 1558643164
              [3] => 1561905000
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164034
              [2] => 1558643160
              [3] => 1561914000
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Stan & Ollie
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Stan & Ollie
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Stan & Ollie
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Klasse Deutsch
  
  Das schönste Paar
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Klasse Deutsch
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Das schönste Paar
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Das schönste Paar
  
  Klasse Deutsch
  
  All my loving
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  All my loving
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  All my loving
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Klasse Deutsch
  
  All my loving
  
  All my loving
  
  Avengers 4: Endgame
  
  All my loving
  
  Monsieur Claude 2
  
  Avengers 4: Endgame
  
  SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  High Life
  
  Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  Roads
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  Roads
  
  Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
  
  SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  High Life
  
  Roads
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  High Life
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Roads
  
  Die Mission der Lifeline
  
 • 27.06.201920:00 Uhr
 • Unheimlich perfekte Freunde
  
  Captain Marvel
  
  Rocketman
  
  Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  Die Mission der Lifeline
  
 • 29.06.201918:15 Uhr
 • Rocketman
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Rocketman
  
  Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
  
 • Regie:
  Markus Weinberg, Luise Baumgarten
Informationen:
 • Deutschland 2019
 • FSK -
 • 90 min
 • Großer Saal

Der Dresdner Verein „Mission Lifeline“ (deutsch: Aktion Rettungsleine) begibt sich auf gefährliche Fahrt: Er rettet seit dem Herbst 2017 Flüchtlinge im Mittelmeer. Vereins-Chef Axel Steier: „Im August konnten wir ein 49 Jahre altes Forschungsschiff erwerben“.

Der 42-jährige Steier steht hinter dem Seenotrettungsprojekt. Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe hat er mit der Initiative Dresdner-Balkan-Konvoi gesammelt. Mehr als 30 Hilfskonvois bringen die Dresdner auf die Flüchtlingsrouten des Balkans, bevor der Flüchtlingstrack durch das Hochziehen von nationalen Grenzen und einem Deal der Deutschen Regierung mit der Türkei im März 2016 nahezu versiegt.

Dann die dramatische Wende bei einem der Hilfseinsätze auf einer griechischen Insel: „Im letzten Jahr sind Flüchtlinge vor unseren Augen ertrunken. Wir waren beim Hilfseinsatz in Griechenland und konnten nicht helfen.“

Ein eigenes Schiff sollte her, so lautet der Entschluss. Denn der neue Flüchtlingsstrom führt über das Mittelmeer. Hunderte Flüchtlinge ertrinken bereits in den ersten Monaten 2017 vor der libyschen Küste. Das will Steier verhindern.