Mein Lotta-Leben


6764
2019
Array
(
  [0] => Aktuell
  [2] => September2019
)
Array
(
  [01092019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Benjamin Blümchen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2109662250
              [2] => 1563381569
              [3] => 1567321200
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Die drei !!!
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2109662220
              [2] => 1563381565
              [3] => 1567342800
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Erde 2019
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2109662270
              [2] => 1563381571
              [3] => 1567350000
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Fishermans Friends - Vom Kutter in die Charts
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2109662382
              [2] => 1563381581
              [3] => 1567358100
            )

        )

    )

  [03092019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Erde 2019
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2109662280
              [2] => 1563381572
              [3] => 1567522800
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Fast and Furious: Hobbs and Shaw
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2109662310
              [2] => 1563381576
              [3] => 1567530900
            )

        )

    )

  [04092019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Fishermans Friends - Vom Kutter in die Charts
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 2109662393
              [2] => 1563381582
              [3] => 1567584000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Fishermans Friends - Vom Kutter in die Charts
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2109662404
              [2] => 1563381583
              [3] => 1567609200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Fast and Furious: Hobbs and Shaw
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2109662320
              [2] => 1563381577
              [3] => 1567617300
            )

        )

    )

  [05092019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2135519835
              [2] => 1566851515
              [3] => 1567696500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Und wer nimmt den Hund?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519855
              [2] => 1566851517
              [3] => 1567703700
            )

        )

    )

  [06092019] => Array
    (
      [16:30
] => Array
        (
          [Pets 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519958
              [2] => 1566851530
              [3] => 1567776600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Und wer nimmt den Hund?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519865
              [2] => 1566851518
              [3] => 1567782900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [I am mother
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519895
              [2] => 1566851522
              [3] => 1567790100
            )

        )

    )

  [07092019] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [Benjamin Blümchen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519978
              [2] => 1566851533
              [3] => 1567860300
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Fast and Furious: Hobbs and Shaw
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519940
              [2] => 1566851528
              [3] => 1567867500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [I am mother
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519904
              [2] => 1566851523
              [3] => 1567876500
            )

        )

    )

  [08092019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Benjamin Blümchen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519988
              [2] => 1566851534
              [3] => 1567926000
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Pets 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519968
              [2] => 1566851531
              [3] => 1567947600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [I am mother
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519913
              [2] => 1566851524
              [3] => 1567953900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Und wer nimmt den Hund?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519875
              [2] => 1566851520
              [3] => 1567962900
            )

        )

    )

  [10092019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Und wer nimmt den Hund?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519885
              [2] => 1566851521
              [3] => 1568128500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [I am mother
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519922
              [2] => 1566851525
              [3] => 1568135700
            )

        )

    )

  [11092019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 2135519845
              [2] => 1566851516
              [3] => 1568188800
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [I am mother
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2135519931
              [2] => 1566851527
              [3] => 1568214000
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Fast and Furious: Hobbs and Shaw
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135519949
              [2] => 1566851529
              [3] => 1568222100
            )

        )

    )

  [12092019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Mein Lotta-Leben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135883081
              [2] => 1566938338
              [3] => 1568294100
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2132793254
              [2] => 1566848234
              [3] => 1568301300
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Once upon a time in... Hollywood
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132793344
              [2] => 1566848244
              [3] => 1568308500
            )

        )

    )

  [13092019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Mein Lotta-Leben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135883109
              [2] => 1566938339
              [3] => 1568379600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2132793264
              [2] => 1566848235
              [3] => 1568386800
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Und der Zukunft zugewandt
] => Array
            (
              [0] => Filmteam zu Gast
              [1] => 2132793284
              [2] => 1566848237
              [3] => 1568394900
            )

        )

    )

  [14092019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Mein Lotta-Leben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135883126
              [2] => 1566938340
              [3] => 1568466000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Und der Zukunft zugewandt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132793294
              [2] => 1566848238
              [3] => 1568473200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Once upon a time in... Hollywood
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132793354
              [2] => 1566848246
              [3] => 1568481300
            )

        )

    )

  [15092019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => Mit Gästen & Gespräch
              [1] => 2132793274
              [2] => 1566848236
              [3] => 1568534400
            )

        )

      [15:15
] => Array
        (
          [Mein Lotta-Leben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135883149
              [2] => 1566938341
              [3] => 1568549700
            )

        )

      [17:15
] => Array
        (
          [Und der Zukunft zugewandt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132793304
              [2] => 1566848240
              [3] => 1568556900
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Once upon a time in... Hollywood
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132793364
              [2] => 1566848247
              [3] => 1568565000
            )

        )

    )

  [17092019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Mein Lotta-Leben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135883169
              [2] => 1566938343
              [3] => 1568725200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Und der Zukunft zugewandt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132793314
              [2] => 1566848241
              [3] => 1568732400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Once upon a time in... Hollywood
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132793374
              [2] => 1566848248
              [3] => 1568740500
            )

        )

    )

  [18092019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Und der Zukunft zugewandt
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 2132793334
              [2] => 1566848243
              [3] => 1568793600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Und der Zukunft zugewandt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132793324
              [2] => 1566848242
              [3] => 1568818800
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Once upon a time in... Hollywood
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2132793384
              [2] => 1566848250
              [3] => 1568826900
            )

        )

    )

  [19092019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Über Grenzen
] => Array
            (
              [0] => DonnersDok
              [1] => 2132795408
              [2] => 1566849567
              [3] => 1568905200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Der König der Löwen (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795528
              [2] => 1566849580
              [3] => 1568913300
            )

        )

    )

  [20092019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Playmobil: Der Film
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795468
              [2] => 1566849329
              [3] => 1568984400
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Der König der Löwen (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795538
              [2] => 1566849581
              [3] => 1568991600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Good Boys
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795498
              [2] => 1566849577
              [3] => 1569000600
            )

        )

    )

  [21092019] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [Playmobil: Der Film
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795478
              [2] => 1566849574
              [3] => 1569069900
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Der König der Löwen (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795548
              [2] => 1566849583
              [3] => 1569077100
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] => Kabarett
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Über Grenzen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795418
              [2] => 1566849568
              [3] => 1569086100
            )

        )

    )

  [22092019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Playmobil: Der Film
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795488
              [2] => 1566849575
              [3] => 1569135600
            )

        )

      [13:30
] => Array
        (
          [Über Grenzen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795428
              [2] => 1566849569
              [3] => 1569148200
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Der König der Löwen (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795558
              [2] => 1566849584
              [3] => 1569156300
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Good Boys
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795588
              [2] => 1566849587
              [3] => 1569165300
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Und der Zukunft zugewandt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795458
              [2] => 1566849573
              [3] => 1569172500
            )

        )

    )

  [23092019] => Array
    (
      [17:00
] => Array
        (
          [Südafrika Von Kapstadt zum Kilimanjaro
] => Array
            (
              [0] => Blickwinkel in 3D
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Island und Grönland Naturparadiese des Nordens
] => Array
            (
              [0] => Blickwinkel in 3D
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

    )

  [24092019] => Array
    (
      [17:45
] => Array
        (
          [Der König der Löwen (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795568
              [2] => 1566849585
              [3] => 1569336300
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Good Boys
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795508
              [2] => 1566849578
              [3] => 1569345300
            )

        )

    )

  [25092019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Über Grenzen
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 2132795448
              [2] => 1566849572
              [3] => 1569398400
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Über Grenzen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132795438
              [2] => 1566849571
              [3] => 1569416400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Good Boys
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2132795518
              [2] => 1566849579
              [3] => 1569424500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Der König der Löwen (2019)
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2132795578
              [2] => 1566849586
              [3] => 1569431700
            )

        )

    )

  [26092019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [SPUREN suchen SPUREN finden 4 Heizen und Kochen, Notrezepte nach dem Krieg
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2072966297
              [2] => 1557568714
              [3] => 1569499200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Winter adé
] => Array
            (
              [0] => W/Ende 89
              [1] => 2132797644
              [2] => 1566850798
              [3] => 1569510000
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Wer 4 sind - Die Fantastischen Vier
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132797654
              [2] => 1566850799
              [3] => 1569519000
            )

        )

    )

  [27092019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Mein Lotta-Leben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132797724
              [2] => 1566850806
              [3] => 1569589200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Der König der Löwen (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132797714
              [2] => 1566850805
              [3] => 1569596400
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Once upon a time in... Hollywood
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132797684
              [2] => 1566850803
              [3] => 1569605400
            )

        )

    )

  [28092019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Mein Lotta-Leben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132797734
              [2] => 1566850808
              [3] => 1569675600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Über Grenzen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2133494161
              [2] => 1566850811
              [3] => 1569682800
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Wer 4 sind - Die Fantastischen Vier
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132797664
              [2] => 1566850800
              [3] => 1569690900
            )

        )

    )

  [29092019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Der König der Löwen (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2135887774
              [2] => 1566939220
              [3] => 1569740400
            )

        )

      [13:00
] => Array
        (
          [SPUREN suchen SPUREN finden 4 Heizen und Kochen, Notrezepte nach dem Krieg
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2072966305
              [2] => 1557568715
              [3] => 1569751200
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Mein Lotta-Leben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132797744
              [2] => 1566850809
              [3] => 1569762000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Wer 4 sind - Die Fantastischen Vier
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132797674
              [2] => 1566850802
              [3] => 1569769200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Once upon a time in... Hollywood
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2132797694
              [2] => 1566850804
              [3] => 1569777300
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Benjamin Blümchen
  
  Benjamin Blümchen
  
  Mein Lotta-Leben
  Die drei !!!
  
  Die drei !!!
  
  Mein Lotta-Leben
  Erde 2019
  
  Erde 2019
  
  Mein Lotta-Leben
  Fishermans Friends - Vom Kutter in die Charts
  
  Fishermans Friends – Vom Kutter in die Charts
  
  Mein Lotta-Leben
  Erde 2019
  
  Erde 2019
  
  Mein Lotta-Leben
  Fast and Furious: Hobbs and Shaw
  
  Fast and Furious: Hobbs and Shaw
  
  Mein Lotta-Leben
  Fishermans Friends - Vom Kutter in die Charts
  
  Fishermans Friends – Vom Kutter in die Charts
  
  Mein Lotta-Leben
  Fishermans Friends - Vom Kutter in die Charts
  
  Fishermans Friends – Vom Kutter in die Charts
  
  Mein Lotta-Leben
  Fast and Furious: Hobbs and Shaw
  
  Fast and Furious: Hobbs and Shaw
  
  Mein Lotta-Leben
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Mein Lotta-Leben
  Und wer nimmt den Hund?
  
  Und wer nimmt den Hund?
  
  Mein Lotta-Leben
  Pets 2
  
  Pets 2
  
  Mein Lotta-Leben
  Und wer nimmt den Hund?
  
  Und wer nimmt den Hund?
  
  Mein Lotta-Leben
  I am mother
  
  I am mother
  
  Mein Lotta-Leben
  Benjamin Blümchen
  
  Benjamin Blümchen
  
  Mein Lotta-Leben
  Fast and Furious: Hobbs and Shaw
  
  Fast and Furious: Hobbs and Shaw
  
  Mein Lotta-Leben
  I am mother
  
  I am mother
  
  Mein Lotta-Leben
  Benjamin Blümchen
  
  Benjamin Blümchen
  
  Mein Lotta-Leben
  Pets 2
  
  Pets 2
  
  Mein Lotta-Leben
  I am mother
  
  I am mother
  
  Mein Lotta-Leben
  Und wer nimmt den Hund?
  
  Und wer nimmt den Hund?
  
  Mein Lotta-Leben
  Und wer nimmt den Hund?
  
  Und wer nimmt den Hund?
  
  Mein Lotta-Leben
  I am mother
  
  I am mother
  
  Mein Lotta-Leben
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Mein Lotta-Leben
  I am mother
  
  I am mother
  
  Mein Lotta-Leben
  Fast and Furious: Hobbs and Shaw
  
  Fast and Furious: Hobbs and Shaw
  
  Mein Lotta-Leben
  Mein Lotta-Leben
  
  Mein Lotta–Leben
  
  Mein Lotta-Leben
  Klasse Deutsch
  
  Klasse Deutsch
  
  Mein Lotta-Leben
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Mein Lotta-Leben
  Mein Lotta-Leben
  
  Mein Lotta–Leben
  
  Mein Lotta-Leben
  Klasse Deutsch
  
  Klasse Deutsch
  
  Mein Lotta-Leben
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Mein Lotta-Leben
  Mein Lotta-Leben
  
  Mein Lotta–Leben
  
  Mein Lotta-Leben
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Mein Lotta-Leben
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Mein Lotta-Leben
  Klasse Deutsch
  
  Klasse Deutsch
  
  Mein Lotta-Leben
  Mein Lotta-Leben
  
  Mein Lotta–Leben
  
  Mein Lotta-Leben
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Mein Lotta-Leben
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Mein Lotta-Leben
  Mein Lotta-Leben
  
  Mein Lotta–Leben
  
  Mein Lotta-Leben
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Mein Lotta-Leben
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Mein Lotta-Leben
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Mein Lotta-Leben
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Mein Lotta-Leben
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Mein Lotta-Leben
  Über Grenzen
  
  Über Grenzen
  
  Mein Lotta-Leben
  Der König der Löwen (2019)
  
  Der König der Löwen (2019)
  
  Mein Lotta-Leben
  Playmobil: Der Film
  
  Playmobil: Der Film
  
  Mein Lotta-Leben
  Der König der Löwen (2019)
  
  Der König der Löwen (2019)
  
  Mein Lotta-Leben
  Good Boys
  
  Good Boys
  
  Mein Lotta-Leben
  Playmobil: Der Film
  
  Playmobil: Der Film
  
  Mein Lotta-Leben
  Der König der Löwen (2019)
  
  Der König der Löwen (2019)
  
  Mein Lotta-Leben
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  Fagg juh Gämnidz – von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  Mein Lotta-Leben
  Über Grenzen
  
  Über Grenzen
  
  Mein Lotta-Leben
  Playmobil: Der Film
  
  Playmobil: Der Film
  
  Mein Lotta-Leben
  Über Grenzen
  
  Über Grenzen
  
  Mein Lotta-Leben
  Der König der Löwen (2019)
  
  Der König der Löwen (2019)
  
  Mein Lotta-Leben
  Good Boys
  
  Good Boys
  
  Mein Lotta-Leben
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Und der Zukunft zugewandt
  
  Mein Lotta-Leben
  Südafrika Von Kapstadt zum Kilimanjaro
  
  Südafrika Von Kapstadt zum Kilimanjaro
  
  Mein Lotta-Leben
  Island und Grönland Naturparadiese des Nordens
  
  Island und Grönland Naturparadiese des Nordens
  
  Mein Lotta-Leben
  Der König der Löwen (2019)
  
  Der König der Löwen (2019)
  
  Mein Lotta-Leben
  Good Boys
  
  Good Boys
  
  Mein Lotta-Leben
  Über Grenzen
  
  Über Grenzen
  
  Mein Lotta-Leben
  Über Grenzen
  
  Über Grenzen
  
  Mein Lotta-Leben
  Good Boys
  
  Good Boys
  
  Mein Lotta-Leben
  Der König der Löwen (2019)
  
  Der König der Löwen (2019)
  
  Mein Lotta-Leben
  SPUREN suchen SPUREN finden 4 Heizen und Kochen, Notrezepte nach dem Krieg
  
  SPUREN suchen SPUREN finden 4 Heizen und Kochen, Notrezepte nach dem Krieg
  
  Mein Lotta-Leben
  Winter adé
  
  Winter adé
  
  Mein Lotta-Leben
  Wer 4 sind - Die Fantastischen Vier
  
  Wer 4 sind – Die Fantastischen Vier
  
  Mein Lotta-Leben
  Mein Lotta-Leben
  
  Mein Lotta–Leben
  
  Mein Lotta-Leben
  Der König der Löwen (2019)
  
  Der König der Löwen (2019)
  
  Mein Lotta-Leben
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Mein Lotta-Leben
  Mein Lotta-Leben
  
  Mein Lotta–Leben
  
  Mein Lotta-Leben
  Über Grenzen
  
  Über Grenzen
  
  Mein Lotta-Leben
  Wer 4 sind - Die Fantastischen Vier
  
  Wer 4 sind – Die Fantastischen Vier
  
  Mein Lotta-Leben
  Der König der Löwen (2019)
  
  Der König der Löwen (2019)
  
  Mein Lotta-Leben
  SPUREN suchen SPUREN finden 4 Heizen und Kochen, Notrezepte nach dem Krieg
  
  SPUREN suchen SPUREN finden 4 Heizen und Kochen, Notrezepte nach dem Krieg
  
  Mein Lotta-Leben
  Mein Lotta-Leben
  
  Mein Lotta–Leben
  
  Mein Lotta-Leben
  Wer 4 sind - Die Fantastischen Vier
  
  Wer 4 sind – Die Fantastischen Vier
  
  Mein Lotta-Leben
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Once upon a time in... Hollywood
  
  Mein Lotta-Leben
 • Regie:
  Neele Leana Vollmar
 • Darsteller:
  Meggy Hussong, Yola Streese, Levi Kazmaier
Informationen:
 • Deutschland 2019
 • FSK -
 • 95 min
 • Großer Saal

Familienwahnsinn pur und Lotta Petermann (Meggy Hussong) ist mitten drin: Mama Sabine (Laura Tonke) kocht am liebsten Ayurdingsbums und arbeitet jetzt zu allem Überfluss auch noch im Meditationsstudio von Heiner Krishna (Milan Peschel). Papa Rainer (Oliver Mommsen) ist meistens grummelig und ihre beiden Blöd-Brüder (Lenny und Marlow Kullmann) ärgern sie den ganzen Tag. Zum Glück hat Lotta ihre beste Freundin Cheyenne (Yola Streese) – mit ihr ist alles gleich viel besser! Zusammen mit Cheyenne und dem nerdigen Mitschüler Paul (Levi Kazmaier) hat Lotta eine Bande: Die wilden Kaninchen. Und die können eins gar nicht ausstehen: ihre eingebildete Mitschülerin Berenike (Laila Ziegler) und ihre (G)Lämmer-Girls. Besonders fies ist, dass Berenike eine große Party feiert und alle eingeladen hat. Sogar Paul. Nur Lotta und Cheyenne nicht. Das wollen die beiden Freundinnen sich nicht gefallen lassen und versuchen alles Mögliche, um doch noch zur Party gehen zu dürfen! Doch selbst die Idee, den berühmten Sänger Marlon (Lukas Rieger) mit zur Party zu bringen, scheitert und es kommt zu einem großen Streit zwischen den beiden Freundinnen. Aber Lotta wäre nicht Lotta, wenn sie es nicht schaffen würde, die Freundschaft zu Cheyenne zu retten und dabei zu erkennen, was wahre Freundschaft bedeutet…