ES


Array
(
  [01112017] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Amelie rennt
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [The Comedian
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Kingsman 2: The Golden Circle
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [02112017] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Klassiker: Blade Runner (1982)
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Die Unsichtbaren - Wir wollen leben
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [22:30
] => Array
        (
          [Exklusive Preview: Good Time
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [03112017] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [My little Pony
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Die Unsichtbaren - Wir wollen leben
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Blade Runner 2049
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [04112017] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [My little Pony
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Die Unsichtbaren - Wir wollen leben
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Blade Runner 2049
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [05112017] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [It was fifty years ago today! The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:00
] => Array
        (
          [My little Pony
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Blade Runner 2049
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Klassiker: Blade Runner (1982)
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [07112017] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Betriebsversammlung Leadec
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Die Unsichtbaren - Wir wollen leben
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Blade Runner 2049
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [08112017] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Babypol: Die Unsichtbaren - Wir wollen leben
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:15
] => Array
        (
          [Maleika
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Blickwinkel: Australien, Traumzeit hautnah
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [09112017] => Array
    (
      [18:30
] => Array
        (
          [DonnersDOK: Wenn Gott schläft
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Vorwärts immer!
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [10112017] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [The LEGO Ninjago Movie
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Vorwärts immer!
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [ES
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [11112017] => Array
    (
      [15:15
] => Array
        (
          [The LEGO Ninjago Movie
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Vorwärts immer!
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Wenn Gott schläft DOK
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [21:15
] => Array
        (
          [ES
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [12112017] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [The LEGO Ninjago Movie
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [The LEGO Ninjago Movie
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Vorwärts immer!
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [ES
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [14112017] => Array
    (
      [18:30
] => Array
        (
          [Wenn Gott schläft DOK
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Vorwärts immer!
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [15112017] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Babypol: Vorwärts immer!
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Vorwärts immer!
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [ES
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [16112017] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [DonnersDOK: Wenn Gott schläft
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Mathilde
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [17112017] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [Cars 3 Evolution
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Vorwärts immer!
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [What Happened To Monday?
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [18112017] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [Cars 3 Evolution
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Mathilde
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [What Happened To Monday?
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [19112017] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Cars 3 Evolution
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:00
] => Array
        (
          [Cars 3 Evolution
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:15
] => Array
        (
          [Rock my heart - Mein wildes Herz
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Mathilde in Russisch mit deutschen Untertiteln
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [21112017] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Mathilde
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [What Happened To Monday?
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [22112017] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Vorwärts immer!
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [13:30
] => Array
        (
          [Mathilde
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Rock my heart - Mein wildes Herz
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Blickwinkel: Südafrika - Von Kapstadt bis zum Krügerpark
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [23112017] => Array
    (
      [14:00
] => Array
        (
          [Louis & Luca - Das große Käserennen
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Rock my heart - Mein wildes Herz
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [DonnersDOK: Nuit de la Glisse - Don?t Crack Under Pressure Season Three
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Fack Ju Göhte 3
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [24112017] => Array
    (
      [14:00
] => Array
        (
          [Louis & Luca - Das große Käserennen
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Rock my heart - Mein wildes Herz
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Fack Ju Göhte 3
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Schneemann
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [25112017] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [Louis & Luca - Das große Käserennen
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Metro Klub: Private Veranstaltung
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Best-Of KURZSÜCHTIG 2017
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Fack Ju Göhte 3
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [26112017] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Louis & Luca - Das große Käserennen
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Louis & Luca - Das große Käserennen
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Fack Ju Göhte 3
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Schneemann
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [28112017] => Array
    (
      [17:00
] => Array
        (
          [Spass aus der Kiste - Sachsenmeyer öffnet sein Videoarchiv
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Fack Ju Göhte 3
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Schneemann
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [29112017] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Babypol: Fack Ju Göhte 3
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Fack Ju Göhte 3
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Nuit de la Glisse - Don?t Crack Under Pressure Season Three
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [30112017] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [GunzenhauserDOK: Johannes Grützke - Der Maler aus Berlin | Heute zu Gast: die Regisseure
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Good Time
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Amelie rennt
  
  The Comedian
  
  Kingsman 2: The Golden Circle
  
  Klassiker: Blade Runner (1982)
  
  Die Unsichtbaren - Wir wollen leben
  
  Exklusive Preview: Good Time
  
  My little Pony
  
  Die Unsichtbaren - Wir wollen leben
  
  Blade Runner 2049
  
  My little Pony
  
  Die Unsichtbaren - Wir wollen leben
  
  Blade Runner 2049
  
  It was fifty years ago today! The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond
  
  My little Pony
  
  Blade Runner 2049
  
  Klassiker: Blade Runner (1982)
  
  Betriebsversammlung Leadec
  
  Die Unsichtbaren - Wir wollen leben
  
  Blade Runner 2049
  
  Babypol: Die Unsichtbaren - Wir wollen leben
  
  Maleika
  
  Blickwinkel: Australien, Traumzeit hautnah
  
  DonnersDOK: Wenn Gott schläft
  
  Vorwärts immer!
  
  The LEGO Ninjago Movie
  
  Vorwärts immer!
  
  ES
  
 • 10.11.201720:30 Uhr
 • The LEGO Ninjago Movie
  
  Vorwärts immer!
  
  Wenn Gott schläft DOK
  
  ES
  
 • 11.11.201721:15 Uhr
 • The LEGO Ninjago Movie
  
  The LEGO Ninjago Movie
  
  Vorwärts immer!
  
  ES
  
 • 12.11.201720:15 Uhr
 • Wenn Gott schläft DOK
  
  Vorwärts immer!
  
  Babypol: Vorwärts immer!
  
  Vorwärts immer!
  
  ES
  
 • 15.11.201720:15 Uhr
 • DonnersDOK: Wenn Gott schläft
  
  Mathilde
  
  Cars 3 Evolution
  
  Vorwärts immer!
  
  What Happened To Monday?
  
  Cars 3 Evolution
  
  Mathilde
  
  What Happened To Monday?
  
  Cars 3 Evolution
  
  Cars 3 Evolution
  
  Rock my heart - Mein wildes Herz
  
  Mathilde in Russisch mit deutschen Untertiteln
  
  Mathilde
  
  What Happened To Monday?
  
  Vorwärts immer!
  
  Mathilde
  
  Rock my heart - Mein wildes Herz
  
  Blickwinkel: Südafrika - Von Kapstadt bis zum Krügerpark
  
  Louis & Luca - Das große Käserennen
  
  Rock my heart - Mein wildes Herz
  
  DonnersDOK: Nuit de la Glisse - Don?t Crack Under Pressure Season Three
  
  Fack Ju Göhte 3
  
  Louis & Luca - Das große Käserennen
  
  Rock my heart - Mein wildes Herz
  
  Fack Ju Göhte 3
  
  Schneemann
  
  Louis & Luca - Das große Käserennen
  
  Metro Klub: Private Veranstaltung
  
  Best-Of KURZSÜCHTIG 2017
  
  Fack Ju Göhte 3
  
  Louis & Luca - Das große Käserennen
  
  Louis & Luca - Das große Käserennen
  
  Fack Ju Göhte 3
  
  Schneemann
  
  Spass aus der Kiste - Sachsenmeyer öffnet sein Videoarchiv
  
  Fack Ju Göhte 3
  
  Schneemann
  
  Babypol: Fack Ju Göhte 3
  
  Fack Ju Göhte 3
  
  Nuit de la Glisse - Don?t Crack Under Pressure Season Three
  
  GunzenhauserDOK: Johannes Grützke - Der Maler aus Berlin | Heute zu Gast: die Regisseure
  
  Good Time
  
 • Regie:
  Andrés Muschietti
 • Darsteller:
  Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard
Informationen:
 • USA 2017
 • FSK 16
 • 135 min
 • Großer Saal

In der Stadt Derry in Maine verschwinden immer wieder Kinder. Eine Gruppe von Kids wird mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert, als sie dem bösen Clown Pennywise gegenüber stehen, der seit Jahrhunderten eine Spur von Mord und Gewalt hinter sich herzieht. Neuverfilmung des Stephen King - Klassikers.