Der Fall Collini


5986
2019
Array
(
  [0] => Filme
  [1] => Mai2019
)
Array
(
  [01052019] => Array
    (
      [14:30
] => Array
        (
          [Prinzessin Emmy
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2042893314
              [2] => 1553464450
              [3] => 1556710200
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Alfons Zitterbacke Das Chaos ist zurück
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2042893274
              [2] => 1553464445
              [3] => 1556715600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Ein Gauner und Gentleman
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2042893395
              [2] => 1553464459
              [3] => 1556723700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Captain Marvel
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2042893446
              [2] => 1553464465
              [3] => 1556730900
            )

        )

    )

  [02052019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Free Solo
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059574832
              [2] => 1555621332
              [3] => 1556810100
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Niemandsland - The Aftermath
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574872
              [2] => 1555621337
              [3] => 1556817300
            )

        )

    )

  [03052019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Rocca verändert die Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574792
              [2] => 1555621327
              [3] => 1556889300
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Niemandsland - The Aftermath
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574883
              [2] => 1555621338
              [3] => 1556896500
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Shazam!
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574933
              [2] => 1555621344
              [3] => 1556904600
            )

        )

    )

  [04052019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Rocca verändert die Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574802
              [2] => 1555621328
              [3] => 1556975700
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Niemandsland - The Aftermath
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574893
              [2] => 1555621339
              [3] => 1556982900
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Shazam!
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574943
              [2] => 1555621346
              [3] => 1556991000
            )

        )

    )

  [05052019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Rocca verändert die Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574812
              [2] => 1555621329
              [3] => 1557039600
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Free Solo
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059574842
              [2] => 1555621333
              [3] => 1557060300
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Shazam!
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574953
              [2] => 1555621347
              [3] => 1557067500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Der Junge muss an die frische Luft
] => Array
            (
              [0] => Nominiert Dt. Filmpreis 2019
              [1] => 2059574822
              [2] => 1555621330
              [3] => 1557076500
            )

        )

    )

  [07052019] => Array
    (
      [17:45
] => Array
        (
          [Shazam!
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574963
              [2] => 1555621348
              [3] => 1557240300
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Niemandsland - The Aftermath
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059574903
              [2] => 1555621341
              [3] => 1557249300
            )

        )

    )

  [08052019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Niemandsland - The Aftermath
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 2059574913
              [2] => 1555621342
              [3] => 1557302400
            )

        )

      [16:30
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => Nominiert Dt. Filmpreis 2019
              [1] => 2059574862
              [2] => 1555621336
              [3] => 1557322200
            )

        )

      [18:30
] => Array
        (
          [Niemandsland - The Aftermath
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2059574923
              [2] => 1555621343
              [3] => 1557329400
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Free Solo
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059574852
              [2] => 1555621334
              [3] => 1557336600
            )

        )

    )

  [09052019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059575489
              [2] => 1555621589
              [3] => 1557414900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Der Fall Collini
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575509
              [2] => 1555621591
              [3] => 1557422100
            )

        )

    )

  [10052019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Dumbo (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575569
              [2] => 1555621599
              [3] => 1557494100
            )

        )

      [18:30
] => Array
        (
          [Der Fall Collini
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575519
              [2] => 1555621592
              [3] => 1557502200
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] => Kabarett
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [Friedhof der Kuscheltiere (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575609
              [2] => 1555621604
              [3] => 1557511200
            )

        )

    )

  [11052019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Dumbo (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575579
              [2] => 1555621600
              [3] => 1557561600
            )

        )

      [15:00
] => Array
        (
          [Spuren suchen - Spuren finden | Folge 12
] => Array
            (
              [0] => Mit Gespäch
              [1] => 2020394912
              [2] => 1549969092
              [3] => 1557576000
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059575499
              [2] => 1555621590
              [3] => 1557585000
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Der Fall Collini
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575529
              [2] => 1555621594
              [3] => 1557592200
            )

        )

      [22:00
] => Array
        (
          [Friedhof der Kuscheltiere (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575619
              [2] => 1555621605
              [3] => 1557601200
            )

        )

    )

  [12052019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Dumbo (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575589
              [2] => 1555621601
              [3] => 1557644400
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Dumbo (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575599
              [2] => 1555621602
              [3] => 1557664200
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Shazam!
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575649
              [2] => 1555621609
              [3] => 1557672300
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Der Fall Collini
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575539
              [2] => 1555621595
              [3] => 1557681300
            )

        )

    )

  [14052019] => Array
    (
      [18:30
] => Array
        (
          [Der Fall Collini
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575549
              [2] => 1555621596
              [3] => 1557847800
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [Friedhof der Kuscheltiere (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575629
              [2] => 1555621606
              [3] => 1557856800
            )

        )

    )

  [15052019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Der Fall Collini
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059575559
              [2] => 1555621597
              [3] => 1557907200
            )

        )

      [18:30
] => Array
        (
          [Shazam!
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2059575659
              [2] => 1555621610
              [3] => 1557934200
            )

        )

      [20:45
] => Array
        (
          [Friedhof der Kuscheltiere (2019)
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2059575639
              [2] => 1555621607
              [3] => 1557942300
            )

        )

    )

  [16052019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059581821
              [2] => 1555621809
              [3] => 1558019700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Monsieur Claude 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581891
              [2] => 1555621818
              [3] => 1558026900
            )

        )

    )

  [17052019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Willkommen im Wunder Park
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581781
              [2] => 1555621804
              [3] => 1558098900
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Dumbo (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581941
              [2] => 1555621825
              [3] => 1558106100
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Mega Time Squad
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581841
              [2] => 1555621812
              [3] => 1558114200
            )

        )

    )

  [18052019] => Array
    (
      [15:30
] => Array
        (
          [Willkommen im Wunder Park
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581791
              [2] => 1555621805
              [3] => 1558182600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Dumbo (2019)
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581951
              [2] => 1555621826
              [3] => 1558189800
            )

        )

      [19:45
] => Array
        (
          [Monsieur Claude 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581901
              [2] => 1555621820
              [3] => 1558197900
            )

        )

      [21:45
] => Array
        (
          [Mega Time Squad
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581851
              [2] => 1555621813
              [3] => 1558205100
            )

        )

    )

  [19052019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Willkommen im Wunder Park
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581801
              [2] => 1555621807
              [3] => 1558249200
            )

        )

      [16:15
] => Array
        (
          [Willkommen im Wunder Park
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581811
              [2] => 1555621808
              [3] => 1558271700
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Monsieur Claude 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581911
              [2] => 1555621821
              [3] => 1558278900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059581831
              [2] => 1555621810
              [3] => 1558286100
            )

        )

    )

  [21052019] => Array
    (
      [18:45
] => Array
        (
          [Mega Time Squad
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581931
              [2] => 1555621823
              [3] => 1558453500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Monsieur Claude 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059581921
              [2] => 1555621822
              [3] => 1558458900
            )

        )

    )

  [22052019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Monsieur Claude 2
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 2059581881
              [2] => 1555621817
              [3] => 1558512000
            )

        )

      [18:30
] => Array
        (
          [Monsieur Claude 2
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2059581871
              [2] => 1555621816
              [3] => 1558539000
            )

        )

      [20:45
] => Array
        (
          [Mega Time Squad
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2059581861
              [2] => 1555621814
              [3] => 1558547100
            )

        )

    )

  [23052019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Christo - Walking on water
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059582497
              [2] => 1555622008
              [3] => 1558624500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582516
              [2] => 1555622010
              [3] => 1558631700
            )

        )

    )

  [24052019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Die sagenhaften Vier
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582447
              [2] => 1555622001
              [3] => 1558703700
            )

        )

      [18:30
] => Array
        (
          [Atlas
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582546
              [2] => 1555622014
              [3] => 1558711800
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Hellboy - Call of Darkness
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582576
              [2] => 1555622018
              [3] => 1558719000
            )

        )

    )

  [25052019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Die sagenhaften Vier
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582457
              [2] => 1555622002
              [3] => 1558790100
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582526
              [2] => 1555622011
              [3] => 1558797300
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [Hellboy - Call of Darkness
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582586
              [2] => 1555622019
              [3] => 1558807200
            )

        )

    )

  [26052019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Die sagenhaften Vier
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582467
              [2] => 1555622003
              [3] => 1558854000
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Die sagenhaften Vier
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582477
              [2] => 1555622005
              [3] => 1558873800
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Willkommen im Wunder Park
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582487
              [2] => 1555622006
              [3] => 1558881000
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Atlas
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582556
              [2] => 1555622015
              [3] => 1558890900
            )

        )

    )

  [28052019] => Array
    (
      [18:30
] => Array
        (
          [Atlas
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582566
              [2] => 1555622016
              [3] => 1559057400
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Hellboy - Call of Darkness
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582596
              [2] => 1555622020
              [3] => 1559064600
            )

        )

    )

  [29052019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Christo - Walking on water
] => Array
            (
              [0] => Babypol / DOK
              [1] => 2059582507
              [2] => 1555622009
              [3] => 1559116800
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582536
              [2] => 1555622012
              [3] => 1559140200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Hellboy - Call of Darkness
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2059582606
              [2] => 1555622021
              [3] => 1559150100
            )

        )

    )

  [30052019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582966
              [2] => 1555622198
              [3] => 1559222100
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059583036
              [2] => 1555622207
              [3] => 1559229300
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583076
              [2] => 1555622212
              [3] => 1559236500
            )

        )

    )

  [31052019] => Array
    (
      [14:15
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582976
              [2] => 1555622199
              [3] => 1559301300
            )

        )

      [16:15
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059583046
              [2] => 1555622208
              [3] => 1559308500
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583086
              [2] => 1555622213
              [3] => 1559315700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583126
              [2] => 1555622219
              [3] => 1559322900
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Prinzessin Emmy
  
  Prinzessin Emmy
  
  Der Fall Collini
  Alfons Zitterbacke Das Chaos ist zurück
  
  Alfons Zitterbacke Das Chaos ist zurück
  
  Der Fall Collini
  Ein Gauner und Gentleman
  
  Ein Gauner und Gentleman
  
  Der Fall Collini
  Captain Marvel
  
  Captain Marvel
  
  Der Fall Collini
  Free Solo
  
  Free Solo
  
  Der Fall Collini
  Niemandsland - The Aftermath
  
  Niemandsland – The Aftermath
  
  Der Fall Collini
  Rocca verändert die Welt
  
  Rocca verändert die Welt
  
  Der Fall Collini
  Niemandsland - The Aftermath
  
  Niemandsland – The Aftermath
  
  Der Fall Collini
  Shazam!
  
  Shazam!
  
  Der Fall Collini
  Rocca verändert die Welt
  
  Rocca verändert die Welt
  
  Der Fall Collini
  Niemandsland - The Aftermath
  
  Niemandsland – The Aftermath
  
  Der Fall Collini
  Shazam!
  
  Shazam!
  
  Der Fall Collini
  Rocca verändert die Welt
  
  Rocca verändert die Welt
  
  Der Fall Collini
  Free Solo
  
  Free Solo
  
  Der Fall Collini
  Shazam!
  
  Shazam!
  
  Der Fall Collini
  Der Junge muss an die frische Luft
  
  Der Junge muss an die frische Luft
  
  Der Fall Collini
  Shazam!
  
  Shazam!
  
  Der Fall Collini
  Niemandsland - The Aftermath
  
  Niemandsland – The Aftermath
  
  Der Fall Collini
  Niemandsland - The Aftermath
  
  Niemandsland – The Aftermath
  
  Der Fall Collini
  Hi, A.I.
  
  Hi, A.I.
  
  Der Fall Collini
  Niemandsland - The Aftermath
  
  Niemandsland – The Aftermath
  
  Der Fall Collini
  Free Solo
  
  Free Solo
  
  Der Fall Collini
  Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
  
  Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bauhaus
  
  Der Fall Collini
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
 • 09.05.201920:15 Uhr
 • Dumbo (2019)
  
  Dumbo (2019)
  
  Der Fall Collini
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
 • 10.05.201918:30 Uhr
 • Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  Fagg juh Gämnidz – von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  Der Fall Collini
  Friedhof der Kuscheltiere (2019)
  
  Friedhof der Kuscheltiere (2019)
  
  Der Fall Collini
  Dumbo (2019)
  
  Dumbo (2019)
  
  Der Fall Collini
  Spuren suchen - Spuren finden | Folge 12
  
  Spuren suchen – Spuren finden | Folge 12
  
  Der Fall Collini
  Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
  
  Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bauhaus
  
  Der Fall Collini
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
 • 11.05.201919:30 Uhr
 • Friedhof der Kuscheltiere (2019)
  
  Friedhof der Kuscheltiere (2019)
  
  Der Fall Collini
  Dumbo (2019)
  
  Dumbo (2019)
  
  Der Fall Collini
  Dumbo (2019)
  
  Dumbo (2019)
  
  Der Fall Collini
  Shazam!
  
  Shazam!
  
  Der Fall Collini
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
 • 12.05.201920:15 Uhr
 • Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
 • 14.05.201918:30 Uhr
 • Friedhof der Kuscheltiere (2019)
  
  Friedhof der Kuscheltiere (2019)
  
  Der Fall Collini
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
  
  Der Fall Collini
 • 15.05.201911:00 Uhr
 • Shazam!
  
  Shazam!
  
  Der Fall Collini
  Friedhof der Kuscheltiere (2019)
  
  Friedhof der Kuscheltiere (2019)
  
  Der Fall Collini
  Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
  
  Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bauhaus
  
  Der Fall Collini
  Monsieur Claude 2
  
  Monsieur Claude 2
  
  Der Fall Collini
  Willkommen im Wunder Park
  
  Willkommen im Wunder Park
  
  Der Fall Collini
  Dumbo (2019)
  
  Dumbo (2019)
  
  Der Fall Collini
  Mega Time Squad
  
  Mega Time Squad
  
  Der Fall Collini
  Willkommen im Wunder Park
  
  Willkommen im Wunder Park
  
  Der Fall Collini
  Dumbo (2019)
  
  Dumbo (2019)
  
  Der Fall Collini
  Monsieur Claude 2
  
  Monsieur Claude 2
  
  Der Fall Collini
  Mega Time Squad
  
  Mega Time Squad
  
  Der Fall Collini
  Willkommen im Wunder Park
  
  Willkommen im Wunder Park
  
  Der Fall Collini
  Willkommen im Wunder Park
  
  Willkommen im Wunder Park
  
  Der Fall Collini
  Monsieur Claude 2
  
  Monsieur Claude 2
  
  Der Fall Collini
  Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
  
  Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bauhaus
  
  Der Fall Collini
  Mega Time Squad
  
  Mega Time Squad
  
  Der Fall Collini
  Monsieur Claude 2
  
  Monsieur Claude 2
  
  Der Fall Collini
  Monsieur Claude 2
  
  Monsieur Claude 2
  
  Der Fall Collini
  Monsieur Claude 2
  
  Monsieur Claude 2
  
  Der Fall Collini
  Mega Time Squad
  
  Mega Time Squad
  
  Der Fall Collini
  Christo - Walking on water
  
  Christo – Walking on water
  
  Der Fall Collini
  Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
  
  Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
  
  Der Fall Collini
  Die sagenhaften Vier
  
  Die sagenhaften Vier
  
  Der Fall Collini
  Atlas
  
  Atlas
  
  Der Fall Collini
  Hellboy - Call of Darkness
  
  Hellboy – Call of Darkness
  
  Der Fall Collini
  Die sagenhaften Vier
  
  Die sagenhaften Vier
  
  Der Fall Collini
  Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
  
  Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
  
  Der Fall Collini
  Hellboy - Call of Darkness
  
  Hellboy – Call of Darkness
  
  Der Fall Collini
  Die sagenhaften Vier
  
  Die sagenhaften Vier
  
  Der Fall Collini
  Die sagenhaften Vier
  
  Die sagenhaften Vier
  
  Der Fall Collini
  Willkommen im Wunder Park
  
  Willkommen im Wunder Park
  
  Der Fall Collini
  Atlas
  
  Atlas
  
  Der Fall Collini
  Atlas
  
  Atlas
  
  Der Fall Collini
  Hellboy - Call of Darkness
  
  Hellboy – Call of Darkness
  
  Der Fall Collini
  Christo - Walking on water
  
  Christo – Walking on water
  
  Der Fall Collini
  Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
  
  Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein
  
  Der Fall Collini
  Hellboy - Call of Darkness
  
  Hellboy – Call of Darkness
  
  Der Fall Collini
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Der Fall Collini
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Der Fall Collini
  Stan & Ollie
  
  Stan & Ollie
  
  Der Fall Collini
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Der Fall Collini
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Der Fall Collini
  Stan & Ollie
  
  Stan & Ollie
  
  Der Fall Collini
  Das Ende der Wahrheit
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Der Fall Collini
 • Regie:
  Marco Kreuzpaintner
 • Darsteller:
  Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Franco Nero
Informationen:
 • Deutschland 2019
 • FSK ab 12
 • 118 min
 • Großer Saal

Anwalt Caspar Leinen (Elyas M‘Barek) gerät über eine Pflichtverteidigung an einen spektakulären Fall: Über 30 Jahre lang hat der 70jährige Italiener Fabrizio Collini (Franco Nero) unbescholten in Deutschland gearbeitet und dann tötet er anscheinend grundlos den angesehenen Großindustriellen Hans Meyer (Manfred Zapatka) in dessen Berliner Hotelsuite. Für Caspar steht weit mehr auf dem Spiel als sein erster großer Fall als Strafverteidiger. Das Opfer ist der Großvater seiner Jugendliebe Johanna (Alexandra Maria Lara) und war wie ein Ersatzvater für Caspar. Zudem hat er mit der Strafverteidiger-Legende Richard Mattinger (Heiner Lauterbach) einen Gegner, der ihm haushoch überlegen scheint. Caspar muss herausfinden, warum Collini ausgerechnet einen vorbildlichen Menschen wie Meyer ermordet hat. Auch das öffentliche Interesse an dem Fall ist immens, doch Collini schweigt beharrlich zu seinem Motiv. Als Caspar gegen alle Widerstände immer tiefer in den Fall eintaucht, wird er nicht nur mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, sondern stößt auf einen der größten Justizskandale der deutschen Geschichte und eine Wahrheit, von der niemand wissen will.