The Mule


Array
(
  [01032019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Manou, Der Mauersegler
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022153544
              [2] => 1550350962
              [3] => 1551448800
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Green Book - Eine besondere Freundschaft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156376
              [2] => 1550350967
              [3] => 1551456000
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] => Kabarett
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Glass
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156441
              [2] => 1550350974
              [3] => 1551465000
            )

        )

    )

  [02032019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Manou, Der Mauersegler
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156320
              [2] => 1550350963
              [3] => 1551535200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Green Book - Eine besondere Freundschaft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156387
              [2] => 1550350968
              [3] => 1551542400
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Glass
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156430
              [2] => 1550350973
              [3] => 1551551400
            )

        )

    )

  [03032019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [ZEIT FÜR UTOPIEN
] => Array
            (
              [0] => UtopieSlam
              [1] => 2014383605
              [2] => 1549275774
              [3] => 1551603600
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Manou, Der Mauersegler
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156352
              [2] => 1550350965
              [3] => 1551619800
            )

        )

      [18.00
] => Array
        (
          [ROMA Oscar Gewinner 2019 Bester fremdsprachiger Film
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022161306
              [2] => 1550350978
              [3] => 1551627000
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Green Book - Eine besondere Freundschaft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156397
              [2] => 1550350970
              [3] => 1551637800
            )

        )

    )

  [05032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Green Book - Eine besondere Freundschaft
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2022156407
              [2] => 1550350971
              [3] => 1551801600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Glass
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2022156451
              [2] => 1550350976
              [3] => 1551810600
            )

        )

    )

  [06032019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Green Book - Eine besondere Freundschaft
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 2022156420
              [2] => 1550350972
              [3] => 1551862800
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Der Junge muss an die frische Luft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022161296
              [2] => 1550350977
              [3] => 1551880800
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Südafrika - Das Abenteuer
] => Array
            (
              [0] => Blickwinkel
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

    )

  [07032019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Spuren suchen - Spuren finden | Folge 12
] => Array
            (
              [0] => Mit Gespäch
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2024909191
              [2] => 1550695847
              [3] => 1551973500
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [The Favourite - Intrigen und Irrsinn
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909241
              [2] => 1550695853
              [3] => 1551981600
            )

        )

    )

  [08032019] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909151
              [2] => 1550695841
              [3] => 1552052700
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Mary Poppins' Rückkehr
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2024909231
              [2] => 1550695852
              [3] => 1552060800
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Creed 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909290
              [2] => 1550695860
              [3] => 1552069800
            )

        )

    )

  [09032019] => Array
    (
      [14:15
] => Array
        (
          [Feuerwehrmann Sam Plötzlich Filmheld!
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909201
              [2] => 1550695848
              [3] => 1552133700
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909161
              [2] => 1550695843
              [3] => 1552139100
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [The Favourite - Intrigen und Irrsinn
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909251
              [2] => 1550695854
              [3] => 1552147200
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Creed 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909300
              [2] => 1550695861
              [3] => 1552156200
            )

        )

    )

  [10032019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909181
              [2] => 1550695845
              [3] => 1552204800
            )

        )

      [14:15
] => Array
        (
          [Feuerwehrmann Sam Plötzlich Filmheld!
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909211
              [2] => 1550695849
              [3] => 1552220100
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909221
              [2] => 1550695850
              [3] => 1552225500
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909171
              [2] => 1550695844
              [3] => 1552232700
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [The Favourite - Intrigen und Irrsinn
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909261
              [2] => 1550695856
              [3] => 1552240800
            )

        )

    )

  [12032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [The Favourite - Intrigen und Irrsinn
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2024909280
              [2] => 1550695858
              [3] => 1552406400
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Creed 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909311
              [2] => 1550695862
              [3] => 1552415400
            )

        )

    )

  [13032019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [The Favourite - Intrigen und Irrsinn
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 2024909271
              [2] => 1550695857
              [3] => 1552467600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Der Prinz und der Dybbuk
] => Array
            (
              [0] => DOK Tage der jüd. Kultur
              [1] => 2024909331
              [2] => 1550695865
              [3] => 1552492800
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Creed 2
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2024909321
              [2] => 1550695864
              [3] => 1552500000
            )

        )

    )

  [14032019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2024910625
              [2] => 1550695745
              [3] => 1552580100
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [The Mule
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910654
              [2] => 1550695749
              [3] => 1552586400
            )

        )

    )

  [15032019] => Array
    (
      [14:00
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910590
              [2] => 1550695741
              [3] => 1552651200
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Ralph reichts 2: Chaos im Netz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910544
              [2] => 1550695736
              [3] => 1552658400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [The Mule
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910664
              [2] => 1550695750
              [3] => 1552666500
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910694
              [2] => 1550695754
              [3] => 1552674600
            )

        )

    )

  [16032019] => Array
    (
      [14:00
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910605
              [2] => 1550695742
              [3] => 1552737600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Ralph reichts 2: Chaos im Netz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910554
              [2] => 1550695737
              [3] => 1552744800
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910704
              [2] => 1550695755
              [3] => 1552752900
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [The Mule
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910674
              [2] => 1550695751
              [3] => 1552761000
            )

        )

    )

  [17032019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Sein oder Nichtsein (1942)
] => Array
            (
              [0] => Tage der jüd. Kultur
              [1] => 2024910724
              [2] => 1550695757
              [3] => 1552813200
            )

        )

      [15:15
] => Array
        (
          [Ralph reichts 2: Chaos im Netz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910564
              [2] => 1550695738
              [3] => 1552828500
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910615
              [2] => 1550695744
              [3] => 1552837500
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2024910635
              [2] => 1550695746
              [3] => 1552845600
            )

        )

    )

  [19032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Ralph reichts 2: Chaos im Netz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910574
              [2] => 1550695740
              [3] => 1553011200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910714
              [2] => 1550695756
              [3] => 1553019300
            )

        )

    )

  [20032019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => DOK Babypol
              [1] => 2024910645
              [2] => 1550695747
              [3] => 1553072400
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Der Vorname
] => Array
            (
              [0] => Tage der jüd. Kultur
              [1] => 2024910733
              [2] => 1550695759
              [3] => 1553097600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [The Mule
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2024910684
              [2] => 1550695752
              [3] => 1553105700
            )

        )

    )

  [21032019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2024912995
              [2] => 1550695696
              [3] => 1553184900
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913066
              [2] => 1550695704
              [3] => 1553191200
            )

        )

    )

  [22032019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024912955
              [2] => 1550695691
              [3] => 1553263200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913075
              [2] => 1550695705
              [3] => 1553270400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913013
              [2] => 1550695698
              [3] => 1553278500
            )

        )

    )

  [23032019] => Array
    (
      [15:30
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024912965
              [2] => 1550695692
              [3] => 1553347800
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913022
              [2] => 1550695700
              [3] => 1553355000
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913084
              [2] => 1550695706
              [3] => 1553364000
            )

        )

    )

  [24032019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024912985
              [2] => 1550695695
              [3] => 1553414400
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024912975
              [2] => 1550695693
              [3] => 1553436000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2024913004
              [2] => 1550695697
              [3] => 1553443200
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913093
              [2] => 1550695707
              [3] => 1553450400
            )

        )

    )

  [26032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913102
              [2] => 1550695709
              [3] => 1553616000
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913031
              [2] => 1550695701
              [3] => 1553624100
            )

        )

    )

  [27032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2024913111
              [2] => 1550695710
              [3] => 1553702400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2024913053
              [2] => 1550695702
              [3] => 1553710500
            )

        )

    )

  [28032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Halt auf freier Strecke
] => Array
            (
              [0] => Jubiläum Hospiz
              [1] => 2024914214
              [2] => 1550695672
              [3] => 1553788800
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Zwei nach Shanghai Berlin Shanghai per Rad
] => Array
            (
              [0] => Blickwinkel
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

    )

  [29032019] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [Ostwind 4 - Aris Ankunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914067
              [2] => 1550695654
              [3] => 1553867100
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Sweethearts
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914130
              [2] => 1550695661
              [3] => 1553875200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Vice - Der zweite Mann
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914174
              [2] => 1550695666
              [3] => 1553883300
            )

        )

    )

  [30032019] => Array
    (
      [14:15
] => Array
        (
          [Kommissar Gordon und Buffy
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914037
              [2] => 1550695650
              [3] => 1553948100
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Ostwind 4 - Aris Ankunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914077
              [2] => 1550695655
              [3] => 1553953500
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Sweethearts
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914142
              [2] => 1550695663
              [3] => 1553961600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Vice - Der zweite Mann
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914184
              [2] => 1550695668
              [3] => 1553969700
            )

        )

    )

  [31032019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Kommissar Gordon und Buffy
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914057
              [2] => 1550695652
              [3] => 1554015600
            )

        )

      [14:15
] => Array
        (
          [Kommissar Gordon und Buffy
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914047
              [2] => 1550695651
              [3] => 1554030900
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Ostwind 4 - Aris Ankunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914087
              [2] => 1550695656
              [3] => 1554036300
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Portugal - Der Wanderfilm
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2024914107
              [2] => 1550695659
              [3] => 1554044400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Vice - Der zweite Mann
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914194
              [2] => 1550695669
              [3] => 1554052500
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Manou, Der Mauersegler
  
  Green Book - Eine besondere Freundschaft
  
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  Glass
  
  Manou, Der Mauersegler
  
  Green Book - Eine besondere Freundschaft
  
  Glass
  
  ZEIT FÜR UTOPIEN
  
  Manou, Der Mauersegler
  
  ROMA Oscar Gewinner 2019 Bester fremdsprachiger Film
  
  Green Book - Eine besondere Freundschaft
  
  Green Book - Eine besondere Freundschaft
  
  Glass
  
  Green Book - Eine besondere Freundschaft
  
  Der Junge muss an die frische Luft
  
  Südafrika - Das Abenteuer
  
  Spuren suchen - Spuren finden | Folge 12
  
  Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
  
  The Favourite - Intrigen und Irrsinn
  
  Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
  
  Mary Poppins' Rückkehr
  
  Creed 2
  
  Feuerwehrmann Sam Plötzlich Filmheld!
  
  Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
  
  The Favourite - Intrigen und Irrsinn
  
  Creed 2
  
  Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
  
  Feuerwehrmann Sam Plötzlich Filmheld!
  
  Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten
  
  Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
  
  The Favourite - Intrigen und Irrsinn
  
  The Favourite - Intrigen und Irrsinn
  
  Creed 2
  
  The Favourite - Intrigen und Irrsinn
  
  Der Prinz und der Dybbuk
  
  Creed 2
  
  Hi, A.I.
  
  The Mule
  
 • 14.03.201920:00 Uhr
 • Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Ralph reichts 2: Chaos im Netz
  
  The Mule
  
 • 15.03.201918:15 Uhr
 • Alita: Battle Angel
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Ralph reichts 2: Chaos im Netz
  
  Alita: Battle Angel
  
  The Mule
  
 • 16.03.201920:30 Uhr
 • Sein oder Nichtsein (1942)
  
  Ralph reichts 2: Chaos im Netz
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Hi, A.I.
  
  Ralph reichts 2: Chaos im Netz
  
  Alita: Battle Angel
  
  Hi, A.I.
  
  Der Vorname
  
  The Mule
  
 • 20.03.201920:15 Uhr OmU
 • Hi, A.I.
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Alita: Battle Angel
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Alita: Battle Angel
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Hi, A.I.
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Alita: Battle Angel
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Alita: Battle Angel
  
  Halt auf freier Strecke
  
  Zwei nach Shanghai Berlin Shanghai per Rad
  
  Ostwind 4 - Aris Ankunft
  
  Sweethearts
  
  Vice - Der zweite Mann
  
  Kommissar Gordon und Buffy
  
  Ostwind 4 - Aris Ankunft
  
  Sweethearts
  
  Vice - Der zweite Mann
  
  Kommissar Gordon und Buffy
  
  Kommissar Gordon und Buffy
  
  Ostwind 4 - Aris Ankunft
  
  Portugal - Der Wanderfilm
  
  Vice - Der zweite Mann
  
 • Regie:
  Clint Eastwood
 • Darsteller:
  Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest
Informationen:
 • USA 2018
 • FSK ab 12
 • 105 min
 • Großer Saal

Warner Bros. Pictures, Imperative Entertainment und BRON Creative präsentieren den neuesten Kinofilm von Clint Eastwood, das Drama „The Mule“. Der Altstar führte nicht nur Regie, sondern steht auch erneut vor der Kamera neben den Schauspielkollegen Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest und Andy Garcia sowie Alison Eastwood, Taissa Farmiga, Ignacio Serricchio und Loren Dean und Eugene Cordero.

Eastwood spielt Earl Stone, einen Mann in seinen Achtzigern, der – hoch verschuldet und allein – vor der Zwangsvollstreckung seines Unternehmens steht, als er ein Jobangebot erhält, bei dem er lediglich Auto fahren soll. Doch ohne es zu wissen, hat Earl als Drogenkurier für ein mexikanisches Kartell angeheuert. Er macht seinen Job gut – sogar so gut, dass seine Fracht immer wertvoller wird und er einem Aufpasser des Kartells zugeteilt wird. Aber der ist nicht der Einzige, der Earl beobachtet: Der mysteriöse neue Drogenkurier ist ebenfalls auf dem Radar des knallharten DEA-Agenten Colin Bates aufgetaucht. Doch auch wenn seine Geldprobleme nunmehr der Vergangenheit angehören, belasten Earl die Fehler seiner Vergangenheit zunehmend – und es ist ungewiss, ob er noch Zeit hat, das Geschehene wiedergutzumachen, oder ob das Gesetz – oder das Kartell – ihn vorher erwischen wird.
In „The Mule“ steht Oscar®-Gewinner Eastwood das erste Mal seit dem gefeierten Kinofilm „Gran Torino“ aus dem Jahr 2009 erneut sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Cooper, der die Rolle des Bates übernimmt, erhielt seine letzte Oscar-Nominierung für seine Zusammenarbeit mit Eastwood als Darsteller und Produzent von „American Sniper“ und war zuletzt in seinem Regiedebüt „A Star Is Born“ zu sehen. Oscar-Kandidat Fishburne („What’s Love Got to Do with It“, TV-Serie „Black-ish“) spielt einen DEA Special Agent; Peña („Ant-Man and the Wasp“, Netflix-Serie „Narcos“) spielt ebenfalls einen Agenten; Oscar-Gewinnerin Wiest („Bullets Over Broadway“, „Hannah und ihre Schwestern“, TV-Serie „Life in Pieces“) ist als Earls Ex-Frau zu sehen; Oscar-Kandidat Garcia („Der Pate: Teil III“) tritt als Kartellboss auf; Alison Eastwood („Rails & Ties – Aufbruch in ein neues Leben“) spielt Earls Tochter; Farmiga („The Nun“) verkörpert Earls Enkeltochter; Serricchio (Netflix-Serie „Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten“, „Die Trauzeugen AG“) spielt Earls Kartellaufpasser; Dean („Space Cowboys“) stellt einen weiteren Agenten dar; und Cordero („Kong: Skull Island“) spielt ein
Kartellmitglied.