Peter Lindbergh – Women Stories


Array
(
  [01062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582986
              [2] => 1555622201
              [3] => 1559390400
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => Kindertag
              [1] => 2059583026
              [2] => 1555622206
              [3] => 1559397600
            )

        )

      [19:00
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583096
              [2] => 1555622215
              [3] => 1559404800
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583136
              [2] => 1555622220
              [3] => 1559412000
            )

        )

    )

  [02062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582996
              [2] => 1555622202
              [3] => 1559458800
            )

        )

      [16:15
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583006
              [2] => 1555622203
              [3] => 1559481300
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583106
              [2] => 1555622216
              [3] => 1559488500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583146
              [2] => 1555622221
              [3] => 1559495700
            )

        )

    )

  [04062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583016
              [2] => 1555622205
              [3] => 1559661300
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583156
              [2] => 1555622222
              [3] => 1559668500
            )

        )

    )

  [05062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => Babypol / DOK
              [1] => 2059583056
              [2] => 1555622210
              [3] => 1559721600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2059583116
              [2] => 1555622217
              [3] => 1559747700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059583066
              [2] => 1555622211
              [3] => 1559754900
            )

        )

    )

  [06062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139733
              [2] => 1558642655
              [3] => 1559834100
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139703
              [2] => 1558642651
              [3] => 1559841300
            )

        )

    )

  [07062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139783
              [2] => 1558642661
              [3] => 1559912400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139753
              [2] => 1558642657
              [3] => 1559920500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139666
              [2] => 1558642646
              [3] => 1559927700
            )

        )

    )

  [08062019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139743
              [2] => 1558642656
              [3] => 1559999700
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139763
              [2] => 1558642659
              [3] => 1560006900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139675
              [2] => 1558642648
              [3] => 1560014100
            )

        )

    )

  [09062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139793
              [2] => 1558642662
              [3] => 1560063600
            )

        )

      [15:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139803
              [2] => 1558642664
              [3] => 1560081600
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139684
              [2] => 1558642649
              [3] => 1560088800
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139713
              [2] => 1558642653
              [3] => 1560101400
            )

        )

    )

  [11062019] => Array
    (
      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139693
              [2] => 1558642650
              [3] => 1560261600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139773
              [2] => 1558642660
              [3] => 1560274200
            )

        )

    )

  [12062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139823
              [2] => 1558642666
              [3] => 1560326400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2079139813
              [2] => 1558642665
              [3] => 1560352500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139723
              [2] => 1558642654
              [3] => 1560359700
            )

        )

    )

  [13062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142487
              [2] => 1558642805
              [3] => 1560438900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142507
              [2] => 1558642807
              [3] => 1560446100
            )

        )

    )

  [14062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142447
              [2] => 1558642800
              [3] => 1560517200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142517
              [2] => 1558642809
              [3] => 1560524400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142604
              [2] => 1558642819
              [3] => 1560532500
            )

        )

    )

  [15062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142457
              [2] => 1558642801
              [3] => 1560600000
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142595
              [2] => 1558642818
              [3] => 1560607200
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] => Kabarett
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142527
              [2] => 1558642810
              [3] => 1560619800
            )

        )

    )

  [16062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142477
              [2] => 1558642804
              [3] => 1560668400
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142467
              [2] => 1558642802
              [3] => 1560690000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142497
              [2] => 1558642806
              [3] => 1560697200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142537
              [2] => 1558642811
              [3] => 1560705300
            )

        )

    )

  [18062019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142547
              [2] => 1558642812
              [3] => 1560870000
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142585
              [2] => 1558642817
              [3] => 1560878100
            )

        )

    )

  [19062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142557
              [2] => 1558642813
              [3] => 1560931200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Monsieur Claude 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142566
              [2] => 1558642815
              [3] => 1560956400
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => OV!
              [1] => 2079142576
              [2] => 1558642816
              [3] => 1560963600
            )

        )

    )

  [20062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2072959876
              [2] => 1557568036
              [3] => 1561032000
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160223
              [2] => 1558643022
              [3] => 1561043700
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160233
              [2] => 1558643023
              [3] => 1561051800
            )

        )

    )

  [21062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160183
              [2] => 1558643017
              [3] => 1561122000
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160913
              [2] => 1558643029
              [3] => 1561130100
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161594
              [2] => 1558643035
              [3] => 1561137300
            )

        )

    )

  [22062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160203
              [2] => 1558643019
              [3] => 1561208400
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160253
              [2] => 1558643026
              [3] => 1561215600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160923
              [2] => 1558643030
              [3] => 1561223700
            )

        )

    )

  [23062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160213
              [2] => 1558643021
              [3] => 1561273200
            )

        )

      [13:00
] => Array
        (
          [SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2072959883
              [2] => 1557568038
              [3] => 1561284000
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160894
              [2] => 1558643027
              [3] => 1561294800
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160193
              [2] => 1558643018
              [3] => 1561302900
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160243
              [2] => 1558643024
              [3] => 1561311000
            )

        )

    )

  [25062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161564
              [2] => 1558643032
              [3] => 1561475700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161604
              [2] => 1558643036
              [3] => 1561482900
            )

        )

    )

  [26062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160904
              [2] => 1558643028
              [3] => 1561536000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2079161584
              [2] => 1558643034
              [3] => 1561561200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2079161574
              [2] => 1558643033
              [3] => 1561569300
            )

        )

    )

  [27062019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164004
              [2] => 1558643156
              [3] => 1561647600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Die Mission der Lifeline
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164014
              [2] => 1558643157
              [3] => 1561654800
            )

        )

    )

  [28062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163942
              [2] => 1558643149
              [3] => 1561726800
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Captain Marvel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079165841
              [2] => 1558643170
              [3] => 1561734000
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164044
              [2] => 1558643161
              [3] => 1561743000
            )

        )

    )

  [29062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163994
              [2] => 1558643154
              [3] => 1561813200
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Die Mission der Lifeline
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164024
              [2] => 1558643158
              [3] => 1561821300
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164054
              [2] => 1558643162
              [3] => 1561827600
            )

        )

    )

  [30062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163959
              [2] => 1558643150
              [3] => 1561878000
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163974
              [2] => 1558643152
              [3] => 1561897800
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164064
              [2] => 1558643164
              [3] => 1561905000
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164034
              [2] => 1558643160
              [3] => 1561914000
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Stan & Ollie
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Stan & Ollie
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Stan & Ollie
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Klasse Deutsch
  
  Das schönste Paar
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Klasse Deutsch
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Das schönste Paar
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Das schönste Paar
  
  Klasse Deutsch
  
  All my loving
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  All my loving
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  All my loving
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Klasse Deutsch
  
  All my loving
  
  All my loving
  
  Avengers 4: Endgame
  
  All my loving
  
  Monsieur Claude 2
  
  Avengers 4: Endgame
  
  SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
 • 20.06.201918:15 Uhr
 • High Life
  
  Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  Roads
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
 • 22.06.201918:00 Uhr
 • Roads
  
  Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
  
  SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
 • 23.06.201916:00 Uhr
 • Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  High Life
  
  Roads
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
 • 26.06.201911:00 Uhr
 • High Life
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Roads
  
  Die Mission der Lifeline
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Captain Marvel
  
  Rocketman
  
  Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  Die Mission der Lifeline
  
  Rocketman
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Rocketman
  
  Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
  
 • Regie:
  Jean Michel Vecchiet
 • Darsteller:
  Peter Lindbergh, Naomi Campbell, Charlotte Rampling
Informationen:
 • Deutschland 2019
 • FSK -
 • 113 min
 • Großer Saal

Der Dokumentarfilm PETER LINDBERGH – WOMEN’S STORIES von Jean Michel Vecchiet zeigt die außergewöhnliche Geschichte eines Mannes, der zu den größten Fotografen
des 20. Jahrhunderts zählt. Neben außergewöhnlichen Einblicken in seine tägliche Arbeit erzählt der Film eine sehr persönliche und emotionale Lebensgeschichte, die grundlegende Fragen aufwirft: Wie und warum wird man zum Künstler? Woher kommt diese kreative Kraft, die jeder Logik trotzt und sich der Analyse widersetzt?

Peter Lindbergh gelang es Frauen wie Naomi Campbell, Linda
Evangelista oder Cindy Crawford unter einem völlig anderen
Blickwinkel abzubilden und sie zu den größten Topmodels
der Welt zu machen. Jean Michel Vecciets PETER LINDBERGH – WOMEN’S STORIES ist ein einfühlsames Porträt,
von seiner Kindheit – die geprägt war von den Spuren des 2.
Weltkriegs – bis hin zu dem Künstler und Starfotografen, der
bis heute von den größten Marken weltweit gebucht wird.
Regie führt Jean Michel Vecchiet (Vies et morts d’Andy Warhol; Basquiat, une vie; 6 juin 1944, ils étaient les premiers).