High Life


Array
(
  [01062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582986
              [2] => 1555622201
              [3] => 1559390400
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => Kindertag
              [1] => 2059583026
              [2] => 1555622206
              [3] => 1559397600
            )

        )

      [19:00
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583096
              [2] => 1555622215
              [3] => 1559404800
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583136
              [2] => 1555622220
              [3] => 1559412000
            )

        )

    )

  [02062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582996
              [2] => 1555622202
              [3] => 1559458800
            )

        )

      [16:15
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583006
              [2] => 1555622203
              [3] => 1559481300
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583106
              [2] => 1555622216
              [3] => 1559488500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583146
              [2] => 1555622221
              [3] => 1559495700
            )

        )

    )

  [04062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583016
              [2] => 1555622205
              [3] => 1559661300
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583156
              [2] => 1555622222
              [3] => 1559668500
            )

        )

    )

  [05062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => Babypol / DOK
              [1] => 2059583056
              [2] => 1555622210
              [3] => 1559721600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2059583116
              [2] => 1555622217
              [3] => 1559747700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059583066
              [2] => 1555622211
              [3] => 1559754900
            )

        )

    )

  [06062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139733
              [2] => 1558642655
              [3] => 1559834100
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139703
              [2] => 1558642651
              [3] => 1559841300
            )

        )

    )

  [07062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139783
              [2] => 1558642661
              [3] => 1559912400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139753
              [2] => 1558642657
              [3] => 1559920500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139666
              [2] => 1558642646
              [3] => 1559927700
            )

        )

    )

  [08062019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139743
              [2] => 1558642656
              [3] => 1559999700
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139763
              [2] => 1558642659
              [3] => 1560006900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139675
              [2] => 1558642648
              [3] => 1560014100
            )

        )

    )

  [09062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139793
              [2] => 1558642662
              [3] => 1560063600
            )

        )

      [15:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139803
              [2] => 1558642664
              [3] => 1560081600
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139684
              [2] => 1558642649
              [3] => 1560088800
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139713
              [2] => 1558642653
              [3] => 1560101400
            )

        )

    )

  [11062019] => Array
    (
      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139693
              [2] => 1558642650
              [3] => 1560261600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139773
              [2] => 1558642660
              [3] => 1560274200
            )

        )

    )

  [12062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139823
              [2] => 1558642666
              [3] => 1560326400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2079139813
              [2] => 1558642665
              [3] => 1560352500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139723
              [2] => 1558642654
              [3] => 1560359700
            )

        )

    )

  [13062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142487
              [2] => 1558642805
              [3] => 1560438900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142507
              [2] => 1558642807
              [3] => 1560446100
            )

        )

    )

  [14062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142447
              [2] => 1558642800
              [3] => 1560517200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142517
              [2] => 1558642809
              [3] => 1560524400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142604
              [2] => 1558642819
              [3] => 1560532500
            )

        )

    )

  [15062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142457
              [2] => 1558642801
              [3] => 1560600000
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142595
              [2] => 1558642818
              [3] => 1560607200
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] => Kabarett
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142527
              [2] => 1558642810
              [3] => 1560619800
            )

        )

    )

  [16062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142477
              [2] => 1558642804
              [3] => 1560668400
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142467
              [2] => 1558642802
              [3] => 1560690000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142497
              [2] => 1558642806
              [3] => 1560697200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142537
              [2] => 1558642811
              [3] => 1560705300
            )

        )

    )

  [18062019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142547
              [2] => 1558642812
              [3] => 1560870000
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142585
              [2] => 1558642817
              [3] => 1560878100
            )

        )

    )

  [19062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142557
              [2] => 1558642813
              [3] => 1560931200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Monsieur Claude 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142566
              [2] => 1558642815
              [3] => 1560956400
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => OV!
              [1] => 2079142576
              [2] => 1558642816
              [3] => 1560963600
            )

        )

    )

  [20062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2072959876
              [2] => 1557568036
              [3] => 1561032000
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160223
              [2] => 1558643022
              [3] => 1561043700
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160233
              [2] => 1558643023
              [3] => 1561051800
            )

        )

    )

  [21062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160183
              [2] => 1558643017
              [3] => 1561122000
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160913
              [2] => 1558643029
              [3] => 1561130100
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161594
              [2] => 1558643035
              [3] => 1561137300
            )

        )

    )

  [22062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160203
              [2] => 1558643019
              [3] => 1561208400
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160253
              [2] => 1558643026
              [3] => 1561215600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160923
              [2] => 1558643030
              [3] => 1561223700
            )

        )

    )

  [23062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160213
              [2] => 1558643021
              [3] => 1561273200
            )

        )

      [13:00
] => Array
        (
          [SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2072959883
              [2] => 1557568038
              [3] => 1561284000
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160894
              [2] => 1558643027
              [3] => 1561294800
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160193
              [2] => 1558643018
              [3] => 1561302900
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160243
              [2] => 1558643024
              [3] => 1561311000
            )

        )

    )

  [25062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161564
              [2] => 1558643032
              [3] => 1561475700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161604
              [2] => 1558643036
              [3] => 1561482900
            )

        )

    )

  [26062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160904
              [2] => 1558643028
              [3] => 1561536000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2079161584
              [2] => 1558643034
              [3] => 1561561200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2079161574
              [2] => 1558643033
              [3] => 1561569300
            )

        )

    )

  [27062019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164004
              [2] => 1558643156
              [3] => 1561647600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Die Mission der Lifeline
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164014
              [2] => 1558643157
              [3] => 1561654800
            )

        )

    )

  [28062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163942
              [2] => 1558643149
              [3] => 1561726800
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Captain Marvel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079165841
              [2] => 1558643170
              [3] => 1561734000
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164044
              [2] => 1558643161
              [3] => 1561743000
            )

        )

    )

  [29062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163994
              [2] => 1558643154
              [3] => 1561813200
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Die Mission der Lifeline
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164024
              [2] => 1558643158
              [3] => 1561821300
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164054
              [2] => 1558643162
              [3] => 1561827600
            )

        )

    )

  [30062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163959
              [2] => 1558643150
              [3] => 1561878000
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163974
              [2] => 1558643152
              [3] => 1561897800
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164064
              [2] => 1558643164
              [3] => 1561905000
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164034
              [2] => 1558643160
              [3] => 1561914000
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Stan & Ollie
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Stan & Ollie
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Stan & Ollie
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Klasse Deutsch
  
  Das schönste Paar
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Klasse Deutsch
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Das schönste Paar
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Das schönste Paar
  
  Klasse Deutsch
  
  All my loving
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  All my loving
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  All my loving
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Klasse Deutsch
  
  All my loving
  
  All my loving
  
  Avengers 4: Endgame
  
  All my loving
  
  Monsieur Claude 2
  
  Avengers 4: Endgame
  
  SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  High Life
  
 • 20.06.201920:30 Uhr
 • Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  Roads
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  Roads
  
  Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
  
  SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  High Life
  
 • 23.06.201920:30 Uhr
 • Roads
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  High Life
  
 • 26.06.201918:00 Uhr OmU
 • John Wick: Kapitel 3
  
  Roads
  
  Die Mission der Lifeline
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Captain Marvel
  
  Rocketman
  
  Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  Die Mission der Lifeline
  
  Rocketman
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Rocketman
  
  Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
  
 • Regie:
  Claire Denis
 • Darsteller:
  Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin
Informationen:
 • Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Polen 2018
 • FSK ab 16
 • 110 min
 • Großer Saal

In den Tiefen des Weltalls, weit entfernt von unserem Sonnensystem leben Monte und seine kleine Tochter Willow gemeinsam auf einem ramponierten Raumschiff.

Vor einiger Zeit bestand die Besatzung des Raumschiffs noch aus vielen anderen verurteilten Schwerverbrechern, die sich mit der gefährlichen Mission von ihren Strafen freikauften. Mit Experimenten wurden sie von der wahnsinnigen Reproduktionswissenschaftlerin Dibs gequält, bei denen bis auf Monte und Willow alle ums Leben kamen.

Monte ist ein stiller Mann, der sich eine harte Selbstdisziplin auferlegt hat. Doch wenn er mit seiner Tochter zusammen ist, wird aus ihm ein zärtlicher Mann. Nun sind die beiden die letzten Überlebenden der Crew und nähern sich in völliger Isolation ihrem letzten unausweichlichen Ziel: Einem schwarzen Loch und damit auch dem Ende von Zeit und Raum.