Das schönste Paar


Array
(
  [01062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582986
              [2] => 1555622201
              [3] => 1559390400
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => Kindertag
              [1] => 2059583026
              [2] => 1555622206
              [3] => 1559397600
            )

        )

      [19:00
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583096
              [2] => 1555622215
              [3] => 1559404800
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583136
              [2] => 1555622220
              [3] => 1559412000
            )

        )

    )

  [02062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059582996
              [2] => 1555622202
              [3] => 1559458800
            )

        )

      [16:15
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583006
              [2] => 1555622203
              [3] => 1559481300
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583106
              [2] => 1555622216
              [3] => 1559488500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583146
              [2] => 1555622221
              [3] => 1559495700
            )

        )

    )

  [04062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583016
              [2] => 1555622205
              [3] => 1559661300
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das Ende der Wahrheit
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2059583156
              [2] => 1555622222
              [3] => 1559668500
            )

        )

    )

  [05062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => Babypol / DOK
              [1] => 2059583056
              [2] => 1555622210
              [3] => 1559721600
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Stan & Ollie
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2059583116
              [2] => 1555622217
              [3] => 1559747700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Zwei Familien auf Weltreise
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2059583066
              [2] => 1555622211
              [3] => 1559754900
            )

        )

    )

  [06062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139733
              [2] => 1558642655
              [3] => 1559834100
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139703
              [2] => 1558642651
              [3] => 1559841300
            )

        )

    )

  [07062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139783
              [2] => 1558642661
              [3] => 1559912400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139753
              [2] => 1558642657
              [3] => 1559920500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139666
              [2] => 1558642646
              [3] => 1559927700
            )

        )

    )

  [08062019] => Array
    (
      [16:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139743
              [2] => 1558642656
              [3] => 1559999700
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139763
              [2] => 1558642659
              [3] => 1560006900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139675
              [2] => 1558642648
              [3] => 1560014100
            )

        )

    )

  [09062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139793
              [2] => 1558642662
              [3] => 1560063600
            )

        )

      [15:00
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139803
              [2] => 1558642664
              [3] => 1560081600
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139684
              [2] => 1558642649
              [3] => 1560088800
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139713
              [2] => 1558642653
              [3] => 1560101400
            )

        )

    )

  [11062019] => Array
    (
      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139693
              [2] => 1558642650
              [3] => 1560261600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139773
              [2] => 1558642660
              [3] => 1560274200
            )

        )

    )

  [12062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Glam Girls – Hinreißend verdorben
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139823
              [2] => 1558642666
              [3] => 1560326400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Royal Corgi - Der Liebling der Queen
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2079139813
              [2] => 1558642665
              [3] => 1560352500
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Das schönste Paar
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079139723
              [2] => 1558642654
              [3] => 1560359700
            )

        )

    )

  [13062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142487
              [2] => 1558642805
              [3] => 1560438900
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142507
              [2] => 1558642807
              [3] => 1560446100
            )

        )

    )

  [14062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142447
              [2] => 1558642800
              [3] => 1560517200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142517
              [2] => 1558642809
              [3] => 1560524400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142604
              [2] => 1558642819
              [3] => 1560532500
            )

        )

    )

  [15062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142457
              [2] => 1558642801
              [3] => 1560600000
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142595
              [2] => 1558642818
              [3] => 1560607200
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] => Kabarett
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142527
              [2] => 1558642810
              [3] => 1560619800
            )

        )

    )

  [16062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142477
              [2] => 1558642804
              [3] => 1560668400
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Urfin - Der Zauberer von Oz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142467
              [2] => 1558642802
              [3] => 1560690000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Klasse Deutsch
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142497
              [2] => 1558642806
              [3] => 1560697200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142537
              [2] => 1558642811
              [3] => 1560705300
            )

        )

    )

  [18062019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142547
              [2] => 1558642812
              [3] => 1560870000
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142585
              [2] => 1558642817
              [3] => 1560878100
            )

        )

    )

  [19062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [All my loving
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142557
              [2] => 1558642813
              [3] => 1560931200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Monsieur Claude 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079142566
              [2] => 1558642815
              [3] => 1560956400
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Avengers 4: Endgame
] => Array
            (
              [0] => OV!
              [1] => 2079142576
              [2] => 1558642816
              [3] => 1560963600
            )

        )

    )

  [20062019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2072959876
              [2] => 1557568036
              [3] => 1561032000
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160223
              [2] => 1558643022
              [3] => 1561043700
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160233
              [2] => 1558643023
              [3] => 1561051800
            )

        )

    )

  [21062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160183
              [2] => 1558643017
              [3] => 1561122000
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160913
              [2] => 1558643029
              [3] => 1561130100
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161594
              [2] => 1558643035
              [3] => 1561137300
            )

        )

    )

  [22062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160203
              [2] => 1558643019
              [3] => 1561208400
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160253
              [2] => 1558643026
              [3] => 1561215600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160923
              [2] => 1558643030
              [3] => 1561223700
            )

        )

    )

  [23062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160213
              [2] => 1558643021
              [3] => 1561273200
            )

        )

      [13:00
] => Array
        (
          [SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2072959883
              [2] => 1557568038
              [3] => 1561284000
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160894
              [2] => 1558643027
              [3] => 1561294800
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160193
              [2] => 1558643018
              [3] => 1561302900
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160243
              [2] => 1558643024
              [3] => 1561311000
            )

        )

    )

  [25062019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161564
              [2] => 1558643032
              [3] => 1561475700
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079161604
              [2] => 1558643036
              [3] => 1561482900
            )

        )

    )

  [26062019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Peter Lindbergh - Women Stories
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079160904
              [2] => 1558643028
              [3] => 1561536000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [High Life
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2079161584
              [2] => 1558643034
              [3] => 1561561200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [John Wick: Kapitel 3
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2079161574
              [2] => 1558643033
              [3] => 1561569300
            )

        )

    )

  [27062019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Roads
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164004
              [2] => 1558643156
              [3] => 1561647600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Die Mission der Lifeline
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164014
              [2] => 1558643157
              [3] => 1561654800
            )

        )

    )

  [28062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163942
              [2] => 1558643149
              [3] => 1561726800
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Captain Marvel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079165841
              [2] => 1558643170
              [3] => 1561734000
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164044
              [2] => 1558643161
              [3] => 1561743000
            )

        )

    )

  [29062019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163994
              [2] => 1558643154
              [3] => 1561813200
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Die Mission der Lifeline
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164024
              [2] => 1558643158
              [3] => 1561821300
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164054
              [2] => 1558643162
              [3] => 1561827600
            )

        )

    )

  [30062019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163959
              [2] => 1558643150
              [3] => 1561878000
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Unheimlich perfekte Freunde
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079163974
              [2] => 1558643152
              [3] => 1561897800
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Rocketman
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164064
              [2] => 1558643164
              [3] => 1561905000
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2079164034
              [2] => 1558643160
              [3] => 1561914000
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Stan & Ollie
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Stan & Ollie
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Mirai - Das Mädchen aus der Zukunft
  
  Das Ende der Wahrheit
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Stan & Ollie
  
  Zwei Familien auf Weltreise
  
  Klasse Deutsch
  
  Das schönste Paar
  
 • 06.06.201920:15 Uhr
 • Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Klasse Deutsch
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Das schönste Paar
  
 • 09.06.201920:30 Uhr
 • Avengers 4: Endgame
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Glam Girls – Hinreißend verdorben
  
  Royal Corgi - Der Liebling der Queen
  
  Das schönste Paar
  
 • 12.06.201920:15 Uhr
 • Klasse Deutsch
  
  All my loving
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  All my loving
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Avengers 4: Endgame
  
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  All my loving
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Urfin - Der Zauberer von Oz
  
  Klasse Deutsch
  
  All my loving
  
  All my loving
  
  Avengers 4: Endgame
  
  All my loving
  
  Monsieur Claude 2
  
  Avengers 4: Endgame
  
  SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  High Life
  
  Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  Roads
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  Roads
  
  Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks
  
  SPUREN suchen SPUREN finden 1 - Geheimnisvolle Geschichten aus Harthau
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  High Life
  
  Roads
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Peter Lindbergh - Women Stories
  
  High Life
  
  John Wick: Kapitel 3
  
  Roads
  
  Die Mission der Lifeline
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Captain Marvel
  
  Rocketman
  
  Pokémon Meisterdetektiv Pikachu
  
  Die Mission der Lifeline
  
  Rocketman
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Unheimlich perfekte Freunde
  
  Rocketman
  
  Vom Bauen der Zukunft - 100 Jahre Bauhaus
  
 • Regie:
  Sven Taddicken
 • Darsteller:
  Maximilian Brückner, Luise Heyer, Leonard Kunz
Informationen:
 • Deutschland, Spanien 2018
 • FSK ab 16
 • 94 min
 • Großer Saal

Das junge Lehrerpaar Malte (Maximilian Brückner) und Liv Blendermann (Luise Heyer) genießt den Sommerurlaub auf einer Mittelmeerinsel – bis dieser mit einem Überfall und der Vergewaltigung Livs sein tragisches Ende findet.

Zwei Jahre später: Das Paar beweist im Umgang mit dem traumatischen Erlebnis eine erstaunliche Stärke. Beide sind fest entschlossen, an ihrer Beziehung festzuhalten, auch wenn sich das Vertrauen in sich und ihre Sexualität erst allmählich normalisiert. Bis Malte zufällig dem Täter (Leonard Kunz) wieder begegnet.

Liv möchte vergessen, vergeben und weiterleben. Malte, getrieben von Scham und Wut, sehnt sich nach Rache. Noch bevor er sich Liv oder der Polizei anvertrauen kann, kommt es zur Konfrontation zwischen ihm und dem jungen Mann. Und damit auch zu einer Zerreißprobe für Malte und Liv…