Rogue One – A Star Wars Story


415
2017
Array
(
  [0] => Februar2017
)
Array
(
  [01022017] => Array
    (
      [15:30
] => Array
        (
          [Vaiana
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Rogue One - A Star Wars Story
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [02022017] => Array
    (
      [17:15
] => Array
        (
          [Rogue One - A Star Wars Story
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [03022017] => Array
    (
      [15:15
] => Array
        (
          [Ballerina
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:15
] => Array
        (
          [Rogue One - A Star Wars Story
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [04022017] => Array
    (
      [15:15
] => Array
        (
          [Ballerina
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:15
] => Array
        (
          [Rogue One - A Star Wars Story
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [05022017] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Ballerina
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:15
] => Array
        (
          [Ballerina
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:00
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Rogue One - A Star Wars Story
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [07022017] => Array
    (
      [17:15
] => Array
        (
          [Rogue One - A Star Wars Story
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [08022017] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Patagonien - Ein Jahr Abenteuer am Ende der Welt
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [09022017] => Array
    (
      [17:30
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Was hat uns bloß so ruiniert
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [10022017] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Rogue One - A Star Wars Story
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:00
] => Array
        (
          [Was hat uns bloß so ruiniert
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [11022017] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Ballerina
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Was hat uns bloß so ruiniert
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [12022017] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [KUKI - Kurze für Kids
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Ballerina
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Was hat uns bloß so ruiniert
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Rogue One - A Star Wars Story
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [14022017] => Array
    (
      [09:30
] => Array
        (
          [Ferienprogramm: Burg Schreckenstein
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Was hat uns bloß so ruiniert
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [La La Land - Valentinstag Special
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [15022017] => Array
    (
      [09:30
] => Array
        (
          [Ferienprogramm: KUKI - Kurze für Kids
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Die Blumen von Gestern
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [19:00
] => Array
        (
          [Was hat uns bloß so ruiniert
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [21:00
] => Array
        (
          [Rogue One - A Star Wars Story
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [16022017] => Array
    (
      [09:30
] => Array
        (
          [Ferienprogramm: Trolls
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Was hat uns bloß so ruiniert
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [La La Land
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [17022017] => Array
    (
      [09:30
] => Array
        (
          [Ferienprogramm: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Rogue One - A Star Wars Story (OmU)
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [La La Land
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [18022017] => Array
    (
      [15:30
] => Array
        (
          [Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Was hat uns bloß so ruiniert
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [La La Land
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [19022017] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Was hat uns bloß so ruiniert
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [La La Land
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [21022017] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Ferienprogramm: Burg Schreckenstein
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Was hat uns bloß so ruiniert
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [La La Land
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [22022017] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Ferienprogramm: Vaiana
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Ferienprogramm: Tschick
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [La La Land
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [23022017] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Ferienprogramm: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [13:30
] => Array
        (
          [Bibi & Tina 3 - Mädchen gegen Jungs
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Bibi und Tina 4 Tohuwabohu Total
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Manchester by the Sea
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Split
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

  [24022017] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Ferienprogramm: Trolls
] => Array
            (
              [0] =>  
              [1] => 1
              [2] => -3600
              [3] => -3600
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Vaiana
  
  Vaiana
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Rogue One - A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
 • 01.02.201720:00 Uhr
 • Rogue One - A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
 • 02.02.201717:15 Uhr
 • Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ballerina
  
  Ballerina
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Rogue One - A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
 • 03.02.201717:15 Uhr
 • Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ballerina
  
  Ballerina
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Rogue One - A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
 • 04.02.201717:15 Uhr
 • Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ballerina
  
  Ballerina
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ballerina
  
  Ballerina
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Rogue One - A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
 • 05.02.201720:00 Uhr
 • Rogue One - A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
 • 07.02.201717:15 Uhr
 • Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Patagonien - Ein Jahr Abenteuer am Ende der Welt
  
  Patagonien – Ein Jahr Abenteuer am Ende der Welt
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Rogue One - A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
 • 10.02.201716:00 Uhr
 • Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ballerina
  
  Ballerina
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  KUKI - Kurze für Kids
  
  KUKI – Kurze für Kids
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ballerina
  
  Ballerina
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Rogue One - A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
 • 12.02.201720:00 Uhr
 • Ferienprogramm: Burg Schreckenstein
  
  Ferienprogramm: Burg Schreckenstein
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  La La Land - Valentinstag Special
  
  La La Land – Valentinstag Special
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ferienprogramm: KUKI - Kurze für Kids
  
  Ferienprogramm: KUKI – Kurze für Kids
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Die Blumen von Gestern
  
  Die Blumen von Gestern
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Rogue One - A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  
  Rogue One – A Star Wars Story
 • 15.02.201721:00 Uhr
 • Ferienprogramm: Trolls
  
  Ferienprogramm: Trolls
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  La La Land
  
  La La Land
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ferienprogramm: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
  
  Ferienprogramm: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
  
  Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Rogue One - A Star Wars Story (OmU)
  
  Rogue One – A Star Wars Story (OmU)
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  La La Land
  
  La La Land
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
  
  Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  La La Land
  
  La La Land
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
  
  Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
  
  Ritter Rost 2: Das Schrottkomplott
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  La La Land
  
  La La Land
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ferienprogramm: Burg Schreckenstein
  
  Ferienprogramm: Burg Schreckenstein
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Was hat uns bloß so ruiniert
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  La La Land
  
  La La Land
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ferienprogramm: Vaiana
  
  Ferienprogramm: Vaiana
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ferienprogramm: Tschick
  
  Ferienprogramm: Tschick
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  La La Land
  
  La La Land
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ferienprogramm: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
  
  Ferienprogramm: Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Bibi & Tina 3 - Mädchen gegen Jungs
  
  Bibi & Tina 3 – Mädchen gegen Jungs
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Bibi und Tina 4 Tohuwabohu Total
  
  Bibi und Tina 4 Tohuwabohu Total
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Manchester by the Sea
  
  Manchester by the Sea
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Split
  
  Split
  
  Rogue One – A Star Wars Story
  Ferienprogramm: Trolls
  
  Ferienprogramm: Trolls
  
  Rogue One – A Star Wars Story
 • Regie:
  Gareth Edwards
 • Darsteller:
  Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Forest Whitaker
Informationen:
 • USA 2016
 • FSK 12
 • 133 min
 • Großer Saal

Mit Rogue One: A Star Wars Story präsentiert Lucasfilm den ersten Film, der unter der Rubrik „A Star Wars Story“ in den Kinos läuft. Die „A Star Wars Story“-Filme in sich abgeschlossene Abenteuer sein, die stilistisch neue Wege beschreiten, zeitlich und räumlich losgelöst sind und vollkommen neue Facetten und Charaktere der Star Wars Galaxis beleuchten.

George Lucas erweitert das Star Wars Universum

Als George Lucas und Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm und Produzentin von Star Wars: Das Erwachen der Macht, erstmals zusammenkamen, um über die Fortsetzung der Star Wars Saga zu sprechen, verkündete Lucas ihr noch ein anderes, sehr ehrgeiziges Ziel. „George wollte neben der Saga noch weitere, separate Geschichten aus demselben Universum erzählen, die mit der Story um Luke Skywalker nichts zu tun haben“, erinnert sich Kennedy. Schnell war die Idee geboren, Filme zu drehen, die die Saga zwar ergänzen, aber Kennedy und Lucasfilm erlauben würden, das Star Wars Universum weiter zu erforschen und mit verschiedenen Stilen und Erzählweisen zu experimentieren.

Der Epos Star Wars bekommt neue Facetten

Das ist nun bei Rogue One: A Star Wars Story erstmals geschehen. Der mit Spannung erwartete Blockbuster verbindet nie gesehene Schauplätze und neue Charaktere mit dem bekanntesten Epos aller Zeiten. Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe ungleicher Rebellen rund um die junge Rebellin Jyn Erso (Felicity Jones), die sich zusammenschließen, um die geheimen Pläne des gefürchteten Todessterns zu stehlen, der gefährlichsten Waffe des Imperiums. Dieses Schlüsselereignis auf der Star Wars Zeitachse, das inhaltlich und zeitlich kurz vor den Ereignissen von Star Wars: Eine neue Hoffnung (1977) verortet ist und im Lauftext des Vorspanns auch erwähnt wird, bringt eine Gruppe gewöhnlicher Menschen zusammen, die sich entschließen, außergewöhnlich zu handeln und dadurch Teil von etwas zu werden, das größer ist als sie selbst.