Creed 2


Array
(
  [01032019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Manou, Der Mauersegler
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022153544
              [2] => 1550350962
              [3] => 1551448800
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Green Book - Eine besondere Freundschaft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156376
              [2] => 1550350967
              [3] => 1551456000
            )

        )

      [19:30
] => Array
        (
          [Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
] => Array
            (
              [0] => Kabarett
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Glass
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156441
              [2] => 1550350974
              [3] => 1551465000
            )

        )

    )

  [02032019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Manou, Der Mauersegler
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156320
              [2] => 1550350963
              [3] => 1551535200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Green Book - Eine besondere Freundschaft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156387
              [2] => 1550350968
              [3] => 1551542400
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Glass
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156430
              [2] => 1550350973
              [3] => 1551551400
            )

        )

    )

  [03032019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [ZEIT FÜR UTOPIEN
] => Array
            (
              [0] => UtopieSlam
              [1] => 2014383605
              [2] => 1549275774
              [3] => 1551603600
            )

        )

      [15:30
] => Array
        (
          [Manou, Der Mauersegler
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156352
              [2] => 1550350965
              [3] => 1551619800
            )

        )

      [18.00
] => Array
        (
          [ROMA Oscar Gewinner 2019 Bester fremdsprachiger Film
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022161306
              [2] => 1550350978
              [3] => 1551627000
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Green Book - Eine besondere Freundschaft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022156397
              [2] => 1550350970
              [3] => 1551637800
            )

        )

    )

  [05032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Green Book - Eine besondere Freundschaft
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2022156407
              [2] => 1550350971
              [3] => 1551801600
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Glass
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2022156451
              [2] => 1550350976
              [3] => 1551810600
            )

        )

    )

  [06032019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Green Book - Eine besondere Freundschaft
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 2022156420
              [2] => 1550350972
              [3] => 1551862800
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Der Junge muss an die frische Luft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2022161296
              [2] => 1550350977
              [3] => 1551880800
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Südafrika - Das Abenteuer
] => Array
            (
              [0] => Blickwinkel
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

    )

  [07032019] => Array
    (
      [15:00
] => Array
        (
          [Spuren suchen - Spuren finden | Folge 12
] => Array
            (
              [0] => Mit Gespäch
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2024909191
              [2] => 1550695847
              [3] => 1551973500
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [The Favourite - Intrigen und Irrsinn
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909241
              [2] => 1550695853
              [3] => 1551981600
            )

        )

    )

  [08032019] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909151
              [2] => 1550695841
              [3] => 1552052700
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Mary Poppins' Rückkehr
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2024909231
              [2] => 1550695852
              [3] => 1552060800
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Creed 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909290
              [2] => 1550695860
              [3] => 1552069800
            )

        )

    )

  [09032019] => Array
    (
      [14:15
] => Array
        (
          [Feuerwehrmann Sam Plötzlich Filmheld!
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909201
              [2] => 1550695848
              [3] => 1552133700
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909161
              [2] => 1550695843
              [3] => 1552139100
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [The Favourite - Intrigen und Irrsinn
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909251
              [2] => 1550695854
              [3] => 1552147200
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Creed 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909300
              [2] => 1550695861
              [3] => 1552156200
            )

        )

    )

  [10032019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909181
              [2] => 1550695845
              [3] => 1552204800
            )

        )

      [14:15
] => Array
        (
          [Feuerwehrmann Sam Plötzlich Filmheld!
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909211
              [2] => 1550695849
              [3] => 1552220100
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909221
              [2] => 1550695850
              [3] => 1552225500
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909171
              [2] => 1550695844
              [3] => 1552232700
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [The Favourite - Intrigen und Irrsinn
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909261
              [2] => 1550695856
              [3] => 1552240800
            )

        )

    )

  [12032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [The Favourite - Intrigen und Irrsinn
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2024909280
              [2] => 1550695858
              [3] => 1552406400
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Creed 2
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024909311
              [2] => 1550695862
              [3] => 1552415400
            )

        )

    )

  [13032019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [The Favourite - Intrigen und Irrsinn
] => Array
            (
              [0] => Babypol
              [1] => 2024909271
              [2] => 1550695857
              [3] => 1552467600
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Der Prinz und der Dybbuk
] => Array
            (
              [0] => DOK Tage der jüd. Kultur
              [1] => 2024909331
              [2] => 1550695865
              [3] => 1552492800
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Creed 2
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2024909321
              [2] => 1550695864
              [3] => 1552500000
            )

        )

    )

  [14032019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2024910625
              [2] => 1550695745
              [3] => 1552580100
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [The Mule
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910654
              [2] => 1550695749
              [3] => 1552586400
            )

        )

    )

  [15032019] => Array
    (
      [14:00
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910590
              [2] => 1550695741
              [3] => 1552651200
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Ralph reichts 2: Chaos im Netz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910544
              [2] => 1550695736
              [3] => 1552658400
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [The Mule
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910664
              [2] => 1550695750
              [3] => 1552666500
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910694
              [2] => 1550695754
              [3] => 1552674600
            )

        )

    )

  [16032019] => Array
    (
      [14:00
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910605
              [2] => 1550695742
              [3] => 1552737600
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Ralph reichts 2: Chaos im Netz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910554
              [2] => 1550695737
              [3] => 1552744800
            )

        )

      [18:15
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910704
              [2] => 1550695755
              [3] => 1552752900
            )

        )

      [20:30
] => Array
        (
          [The Mule
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910674
              [2] => 1550695751
              [3] => 1552761000
            )

        )

    )

  [17032019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Sein oder Nichtsein (1942)
] => Array
            (
              [0] => Tage der jüd. Kultur
              [1] => 2024910724
              [2] => 1550695757
              [3] => 1552813200
            )

        )

      [15:15
] => Array
        (
          [Ralph reichts 2: Chaos im Netz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910564
              [2] => 1550695738
              [3] => 1552828500
            )

        )

      [17:45
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910615
              [2] => 1550695744
              [3] => 1552837500
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2024910635
              [2] => 1550695746
              [3] => 1552845600
            )

        )

    )

  [19032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Ralph reichts 2: Chaos im Netz
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910574
              [2] => 1550695740
              [3] => 1553011200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024910714
              [2] => 1550695756
              [3] => 1553019300
            )

        )

    )

  [20032019] => Array
    (
      [11:00
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => DOK Babypol
              [1] => 2024910645
              [2] => 1550695747
              [3] => 1553072400
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Der Vorname
] => Array
            (
              [0] => Tage der jüd. Kultur
              [1] => 2024910733
              [2] => 1550695759
              [3] => 1553097600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [The Mule
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2024910684
              [2] => 1550695752
              [3] => 1553105700
            )

        )

    )

  [21032019] => Array
    (
      [18:15
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2024912995
              [2] => 1550695696
              [3] => 1553184900
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913066
              [2] => 1550695704
              [3] => 1553191200
            )

        )

    )

  [22032019] => Array
    (
      [16:00
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024912955
              [2] => 1550695691
              [3] => 1553263200
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913075
              [2] => 1550695705
              [3] => 1553270400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913013
              [2] => 1550695698
              [3] => 1553278500
            )

        )

    )

  [23032019] => Array
    (
      [15:30
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024912965
              [2] => 1550695692
              [3] => 1553347800
            )

        )

      [17:30
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913022
              [2] => 1550695700
              [3] => 1553355000
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913084
              [2] => 1550695706
              [3] => 1553364000
            )

        )

    )

  [24032019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024912985
              [2] => 1550695695
              [3] => 1553414400
            )

        )

      [16:00
] => Array
        (
          [Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024912975
              [2] => 1550695693
              [3] => 1553436000
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Hi, A.I.
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2024913004
              [2] => 1550695697
              [3] => 1553443200
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913093
              [2] => 1550695707
              [3] => 1553450400
            )

        )

    )

  [26032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913102
              [2] => 1550695709
              [3] => 1553616000
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024913031
              [2] => 1550695701
              [3] => 1553624100
            )

        )

    )

  [27032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Can Your Ever Forgive Me?
] => Array
            (
              [0] => OmU
              [1] => 2024913111
              [2] => 1550695710
              [3] => 1553702400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Alita: Battle Angel
] => Array
            (
              [0] => OV
              [1] => 2024913053
              [2] => 1550695702
              [3] => 1553710500
            )

        )

    )

  [28032019] => Array
    (
      [18:00
] => Array
        (
          [Halt auf freier Strecke
] => Array
            (
              [0] => Jubiläum Hospiz
              [1] => 2024914214
              [2] => 1550695672
              [3] => 1553788800
            )

        )

      [20:00
] => Array
        (
          [Zwei nach Shanghai Berlin Shanghai per Rad
] => Array
            (
              [0] => Blickwinkel
              [1] => 1
              [2] => 1
              [3] => 1
            )

        )

    )

  [29032019] => Array
    (
      [15:45
] => Array
        (
          [Ostwind 4 - Aris Ankunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914067
              [2] => 1550695654
              [3] => 1553867100
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Sweethearts
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914130
              [2] => 1550695661
              [3] => 1553875200
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Vice - Der zweite Mann
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914174
              [2] => 1550695666
              [3] => 1553883300
            )

        )

    )

  [30032019] => Array
    (
      [14:15
] => Array
        (
          [Kommissar Gordon und Buffy
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914037
              [2] => 1550695650
              [3] => 1553948100
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Ostwind 4 - Aris Ankunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914077
              [2] => 1550695655
              [3] => 1553953500
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Sweethearts
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914142
              [2] => 1550695663
              [3] => 1553961600
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Vice - Der zweite Mann
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914184
              [2] => 1550695668
              [3] => 1553969700
            )

        )

    )

  [31032019] => Array
    (
      [10:00
] => Array
        (
          [Kommissar Gordon und Buffy
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914057
              [2] => 1550695652
              [3] => 1554015600
            )

        )

      [14:15
] => Array
        (
          [Kommissar Gordon und Buffy
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914047
              [2] => 1550695651
              [3] => 1554030900
            )

        )

      [15:45
] => Array
        (
          [Ostwind 4 - Aris Ankunft
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914087
              [2] => 1550695656
              [3] => 1554036300
            )

        )

      [18:00
] => Array
        (
          [Portugal - Der Wanderfilm
] => Array
            (
              [0] => DonnersDOK
              [1] => 2024914107
              [2] => 1550695659
              [3] => 1554044400
            )

        )

      [20:15
] => Array
        (
          [Vice - Der zweite Mann
] => Array
            (
              [0] => 
              [1] => 2024914194
              [2] => 1550695669
              [3] => 1554052500
            )

        )

    )

)
Im Programm:
  Manou, Der Mauersegler
  
  Green Book - Eine besondere Freundschaft
  
  Fagg juh Gämnidz - von und mit Ede Sachsenmeyer
  
  Glass
  
  Manou, Der Mauersegler
  
  Green Book - Eine besondere Freundschaft
  
  Glass
  
  ZEIT FÜR UTOPIEN
  
  Manou, Der Mauersegler
  
  ROMA Oscar Gewinner 2019 Bester fremdsprachiger Film
  
  Green Book - Eine besondere Freundschaft
  
  Green Book - Eine besondere Freundschaft
  
  Glass
  
  Green Book - Eine besondere Freundschaft
  
  Der Junge muss an die frische Luft
  
  Südafrika - Das Abenteuer
  
  Spuren suchen - Spuren finden | Folge 12
  
  Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
  
  The Favourite - Intrigen und Irrsinn
  
  Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
  
  Mary Poppins' Rückkehr
  
  Creed 2
  
 • 08.03.201920:30 Uhr
 • Feuerwehrmann Sam Plötzlich Filmheld!
  
  Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
  
  The Favourite - Intrigen und Irrsinn
  
  Creed 2
  
 • 09.03.201920:30 Uhr
 • Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
  
  Feuerwehrmann Sam Plötzlich Filmheld!
  
  Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten
  
  Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt
  
  The Favourite - Intrigen und Irrsinn
  
  The Favourite - Intrigen und Irrsinn
  
  Creed 2
  
 • 12.03.201920:30 Uhr
 • The Favourite - Intrigen und Irrsinn
  
  Der Prinz und der Dybbuk
  
  Creed 2
  
 • 13.03.201920:00 Uhr OV
 • Hi, A.I.
  
  The Mule
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Ralph reichts 2: Chaos im Netz
  
  The Mule
  
  Alita: Battle Angel
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Ralph reichts 2: Chaos im Netz
  
  Alita: Battle Angel
  
  The Mule
  
  Sein oder Nichtsein (1942)
  
  Ralph reichts 2: Chaos im Netz
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Hi, A.I.
  
  Ralph reichts 2: Chaos im Netz
  
  Alita: Battle Angel
  
  Hi, A.I.
  
  Der Vorname
  
  The Mule
  
  Hi, A.I.
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Alita: Battle Angel
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Alita: Battle Angel
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik
  
  Hi, A.I.
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Alita: Battle Angel
  
  Can Your Ever Forgive Me?
  
  Alita: Battle Angel
  
  Halt auf freier Strecke
  
  Zwei nach Shanghai Berlin Shanghai per Rad
  
  Ostwind 4 - Aris Ankunft
  
  Sweethearts
  
  Vice - Der zweite Mann
  
  Kommissar Gordon und Buffy
  
  Ostwind 4 - Aris Ankunft
  
  Sweethearts
  
  Vice - Der zweite Mann
  
  Kommissar Gordon und Buffy
  
  Kommissar Gordon und Buffy
  
  Ostwind 4 - Aris Ankunft
  
  Portugal - Der Wanderfilm
  
  Vice - Der zweite Mann
  
 • Regie:
  Steven Caple Jr.
 • Darsteller:
  Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren
Informationen:
 • USA 2018
 • FSK ab 12
 • 130 min
 • Großer Saal

Für Adonis Creed ist das Leben ein Balanceakt geworden. Neben persönlichen Verpflichtungen und dem Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf seinen nächsten großen Kampf, steht ihm die größte Herausforderung seines Lebens bevor: Da sein Gegner in enger Verbindung zur Vergangenheit seiner Familie steht, ist der bevorstehende Kampf im Ring von besonderer Bedeutung. Doch Rocky Balboa steht Adonis zur Seite und zusammen stellen sich die beiden dem Vermächtnis, das sie verbindet. Dabei werden sie mit der Frage konfrontiert, für was es sich wirklich zu kämpfen lohnt und erkennen, nichts ist wichtiger als der familiäre Zusammenhalt. In CREED II geht es um die Rückkehr zu den Anfängen: Was ist der Stoff, aus dem die Champions sind? Adonis und Rocky begreifen: Egal wohin der Lebensweg führt – niemand kann seiner Vergangenheit entkommen.